Sønderborg fornyer biblioteksstrukturen

Visualisering ved Kernehuset

Biblioteket Augustenborg indvies i 2022 som foreløbig sidste led i en omfattende strukturel, bygningsmæssig og formidlingsmæssig indsats, der skal give kommunens borgere attraktive og tidssvarende bibliotekstilbud.

Med udgangen af 2017 kunne kommunen rykke hovedbiblioteket fra godt brugte lokaler på Kongevej til Multikulturhuset på havnen, som del af Frank Gehrys Masterplan for området, og siden fulgte andre initiativer og senest indvielse af Biblioteket Gråsten i 2020.

To forskellige kulturudvalg realiserede i perioden 2015 – 2020 en omfattende tilpasning af biblioteksstrukturen i Sønderborg Kommune. Siden kommunalreformen i 2007 har der ud fra en biblioteksfaglig vinkel været behov for justeringer. Der er i den sammenhæng blevet nedlagt to bynære lokalbiblioteker i Ulkebøl og Dybbøl efter etablering af det nye hovedbibliotek i Multikulturhuset på Sønderborgs havnefront. Herudover er der foretaget større bygningsmæssige moderniseringer ved Biblioteket Gråsten i kulturcentret Ahlmannsparken. Den sidste fase i tilpasningen af den overordnede reviderede biblioteksstruktur bliver etablering af et nyt lokalbibliotek i hertugbyen Augustenborg i 2022.

Med baggrund i budgetforliget 2020 og en udvidet låneramme i forbindelse med covid-19 er der fundet finansiering til en ombygning af en tidligere daginstitution, hvor det samlede budget er på ca. 5 mio. I dette beløb er der indregnet en lille million til inventar. Det nye lokalbibliotek bliver nabo til Super-Brugsen og andre indkøbsmuligheder, hvor der tillige er gode parkeringsforhold. Hidtil har Biblioteket Augustenborg været et fællesbibliotek, som blev etableret på Augustenborg skole i 1977, hvor lokaleforholdene bl.a. hindrede en selvbetjeningsløsning. Den kan nu blive installeret i det nye lokalbibliotek.

  Da Sønderborg Kommune ved Kommunalreformen (2007) gik fra syv kommuner af varierende størrelse til en stor, var Augustenborg den allersidste biblioteksmæssigt ‘deltidskommune’ i Danmark, som overgik til heltidsstatus i 2004. Med det nye Biblioteket Augustenborg har Sønderborg etableret en biblioteksstruktur og tidssvarende biblioteksmuligheder i alle dele af kommunen i form af Multikulturhuset og lokalbiblioteker i Augustenborg, Broager, Gråsten, Hørup, Nordborg, Vester Sottrup samt Biblioteks-afhentningssteder i Fynshav og i Guderup.

Besøg Multikulturhuset på DBs store kulturkonference 23. september.

 

CARSTEN NICOLAISEN er stadsbibliotekar i Sønderborg Kommune.

Læs mere om Multikulturhuset – Biblioteket Sønderborg – og Biblioteket Gråsten i Danmarks Biblioteker nr. 1, 2018 og nr. 3, 2020.

 

 

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog