Sammenhæng mellem forventninger og vilkår ønskes!

Danmarks Biblioteksforenings helt nye undersøgelse af bibliotekernes budgetter for 2014 viser, at kommunerne igen sparer på bibliotekerne. Formand for Danmarks Biblioteksforening, socialdemokraten Vagn Ytte Larsen påpeger et skisma mellem at bibliotekerne løser stadig flere opgaver, mens kommunerne til gengæld skærer ned på bibliotekernes budgetter.

Halvdelen af landets kommuner reducerer bibliotekernes budgetter igen i 2014. Det viser en dugfrisk undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening. Data er indsamlet i perioden 30. september til 6. november, og der er modtaget data fra 91 af landets 98 kommuner.

”I det danske samfund er vi er glade for, at bibliotekerne løser stadig flere opgaver for det offentlige; der er nu borgerservice på biblioteket i mere end 2/3 af landets kommuner, ligesom bibliotekerne det seneste år har hjulpet flere end ½ mio. borgere med at bruge digitale selvbetjeningsløsninger.
Samtidig er det biblioteket, som Erhvervsstyrelsen henviser til, når virksomheder der har behov for hjælp med elektroniske postkasser og som Finansministeren fra folketingets talerstol også henviste til, da han blev spurgt hvem der hjælper de borgere og virksomheder, der har behov for det” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen, og forsætter:

”Bibliotekerne løser disse opgaver i naturlig forlængelse af deres traditionelle virksomhed, som den mest besøgte kulturinstitution og med meget lange åbningstider. Det er en vejledning, som bibliotekerne altid har stået for, men adskillige års vigende kommunale budgetter kan nu for alvor mærkes på bibliotekerne, som kommer under stadigt større pres for at kunne klare alle de nye opgaver” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen i forbindelse med analysen af de friske tal for bibliotekernes 2014-budgetter.

”Jeg vil dog samtidig rose de 10 procent af kommunerne som faktisk øger budgetterne, for jeg er sikker på at det er det, der er behov for, hvis vi skal udvikle Danmark som videnssamfund” siger Vagn Ytte Larsen.

”Vi må forlange, at der skabes en sammenhæng mellem de mange nye opgaver, som bibliotekerne løser, og de budgetter, som stilles til rådighed. Derfor opfordrer vi staten og kommunerne til at skabe en sådan sammenhæng. Det skylder vi de nyvalgte byråd, som er på plads om ganske kort tid, for borgerne har store forventninger til bibliotekerne” slutter Danmarks Biblioteksforenings formand Vagn Ytte Larsen.

> Hovedtal fra Danmarks Biblioteksforenings undersøgelse af bibliotekernes budgetter for 2014
> Danmarks Biblioteksforenings analyse af bibliotekernes budgetter for 2014

 

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog