Set fra MIN stol

Fmd. for DDF og chef for Københavns Hovedbibliotek og Biblioteksudvikling. Foto Jakob Boserup.

Virkeligheden efter år 1: Det Digitale Folkebibliotek (DDF) i 2021.

I en tid med restriktioner for de fysiske biblioteker kan man glæde sig over, at vi i folkebibliotekerne har rigtigt stærke digitale bibliotekstilbud. Da vi måtte lukke de fysiske biblioteker i marts sidste år, kunne vi øjeblikkeligt aflæse det på udlånet af digitale bøger – og særligt digitale børnebøger. Vi endte således med sidste år at udlåne over 6,5 millioner digitale bøger fra eReolen.dk.

Foreningen Det Digitale Folkebibliotek bliver i de kommende år rammen om videreudviklingen af folkebibliotekernes borgerrettede digitale tilbud. Fusionen i 2020 mellem Danskernes digitale bibliotek (DDB) og eReolen var et vigtigt første skridt. At det lykkedes at etablere denne forening i et år med corona-restriktioner siger både noget om folkebibliotekernes samarbejdsevner og deres prioritering af det digitale område – og om hvad man kan med onlinemøder.

Det har været utroligt opmuntrende at opleve den interesse og opbakning, der er fra bibliotekerne til arbejdet både på medlemsmøder, generalforsamling og i bestyrelsen.
Foreningen står lige nu med en række konkrete opgaver. Vi skal opgradere og videreudvikle vores app og hjemmesideløsning i den indsats, der har fået overskriften Next. Der er jo her rigtig mange borgere møder folkebiblioteket, så det er vigtigt, at vi kan tilbyde gode og tidssvarende løsninger. På samme vis skal vi videreudvikle eReolen med ny funktionalitet.

Vi kommer også til at bruge mange kræfter på at videreudvikle eReolen GO! til en endnu mere visionær børneløsning i tråd med de visioner, der blev udarbejdet af firmaet Hello Great Works i deres rapport for DDB. Det var rigtig god timing, at vi i maj 2020 lancerede eReolen GO! som en dedikeret app, og vi kan se på de imponerende benyttelsestal, at der er en god platform for udviklingen af fremtidens børnetilbud.

I alle disse udviklingstiltag bliver vi forhåbentlig godt hjulpet af den nye puljestruktur, der er tilrettelagt i Slots- og Kulturstyrelsen.

På det organisatoriske område er bestyrelsen allerede i gang med at planlægge udarbejdelsen af en egentlig digital strategi for vores tjenester og at drøfte, hvordan foreningen skal udvikles. Der skal laves en plan for, hvordan yderligere nettjenester skal indgå i foreningen, og hvad det betyder for organiseringen.
Bestyrelsen lægger også stor vægt på at finde en proces for at øge medlemsdeltagelsen. Vi har allerede erfaret, hvordan onlinemøder kan give mulighed for en større deltagelse, men bestyrelsen ser også frem til, at kunne mødes fysisk med alle medlemmerne og tale om fremtidsperspektiverne.

Vi står med en succes, som mange andre lande misunder os. Det høje digitaliseringsniveau i Danmark har været en kæmpe fordel under pandemien både i forhold til kommunikation, arbejde, uddannelse, underholdning - og på biblioteksområdet.

■ Den grundlæggende udfordring er, at det koster penge i en situation, hvor der også fortsat er stor efter-spørgsel efter det fysiske bibliotek. Her skal foreningen både være rammen om udviklingen af de konkrete løsninger, men også om drøftelserne af, hvordan 98 forskellige kommuner med meget forskellige prioriteringer og præferencer kan lave et samlet digitalt bibliotekstilbud.

 

 

 

 

Følg med på https://detdigitalefolkebibliotek.dk.

 

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog