Slagelse: Vi skal også gøre noget for de ældre

Et velkendt mantra i bibliotekskredse har i mange år været, at “vi skal gøre noget for de unge”. Det er man også meget engageret i på Slagelse Bibliotekerne. Men der gøres også meget for de ældre på Slagelse Biblio- tekerne. Der dyrkes og udvikles nemlig tilbud, der er målrettet til det meget voksne segment.

Aktuelt er Slagelse Bibliotekerne sammen med tre andre biblioteker aktive i det landsdækkende Projekt Ældrefællesskaber og Biblioteker, der er initieret af Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Her er indgangsvinklen til de ældre, at man skal anvende bibliotekernes kompetencer og opbyggede erfaringer til – i samarbejde med De Boligsociale Helhedsplaner – at samle viden om, hvordan man engagerer ældre ensomme i sociale fællesskaber omkring kulturelle aktiviteter.

Projektet er lige nu midtvejs i forløbet, og på nuværende tidspunkt arbejdes der på at udvikle aktivitetskoncepter, der skal afprøves i løbet af foråret og forsommeren. Et spændende sted at være med blandt andet fordi bibliotekernes værdier sættes i spil på nye måder, der forhåbentligt viser sig at bidrage positivt til forøgelse af livskvaliteten hos de mennesker, der har usynlige og tabubelagte udfordringer.

De demente
Et andet tiltag, vi er lidt stolte af på Slagelse Bibliotekerne og som også er målrettet en specifik gruppe ældre, er, at Slagelse Bibliotekerne tilbage i oktober 2016 modtog diplom for at være Danmarks første demensvenlige bibliotek. Og hvad betyder det så? Det betyder, at hele bibliotekets personale har fået undervisning i, hvad demens er, hvilke udfordringer demente har, og hvordan man indretter biblioteket demensvenligt. Effekten er, at personalet er opmærksom på de handicap, en demenssygdom giver, og fremover bedre kan møde både den demente og pårørende med kvalitet i både fagligheden og værtskabet.

Tilbage til de unge
Som først nævnt har Slagelse Bibliotekerne selvfølgelig også fokus på de unge både med hensyn til kultur, oplevelse, ind- og udsigt og almindelig dannelse. Blandt andet tilbyder biblioteket forfatterskole, lektiecafé i samarbejde med Røde Kors samt læ-seklubber for unge. Særligt har vi projektet Kulturcyklen, hvor fem store, lokale kulturinstitutioner, herunder biblioteket, hver har ansat en studentermedarbejder 15 timer om ugen. Halvdelen af tiden bruges i den pågældende institution, den anden halvdel på at skabe arrangementer for de jævnaldrende på tværs af deres institutioner. Et slet skjult mål er at synliggøre kulturinstitutionerne og forsøge at engagere de unge i kulturen.

 

KIRSTEN KILDEGAARD RASMUSSEN er bibliotekar, Slagelse Bibliotekerne

 

 

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog