Sprogfitness i biblioteksregi - leg, læring og samarbejde

Man skal da være stille på et bibliotek, ikke? Dét skal man heldigvis ikke på Aalborg Bibliotekerne, men alligevel manglede kompetencerne for at sætte bevægelse og kropslighed på dagsordenen. Det gør de ikke længere. Lærere, pædagoger og bibliotekarer har i samarbejde med University College Nordjylland skabt en Sprogfitnessdag, som flere tusinde børn og pædagoger ved debuten i maj tog imod med stor entusiasme. Initiativet fortsætter.

Biblioteket har blandt meget andet til opgave at stimulere sprogudvikling og læselyst, men hvordan gør man bedst det i virkeligheden? I forbindelse med en idéudviklingsdag sammen med eksterne partnere op til ansøgningsfristen på Kultur-styrelsens Udviklingspulje, skabte vi i Aalborg en fælles drøm om at sætte kropslige læringsstile, bevægelse og sjov sammen med glæden til sproget og lysten til at lege med ord. Heldigvis opnåede projektet støtte og drømmen om 2.600 børn i fuld gang med Sprogfitness skulle blive til virkelighed.

Spændende samarbejdsprojekt
Vi havde som bibliotek slet ikke nok viden om hverken kropslige læringsstile eller pædagogiske metoder, men kunne heldigvis trække på dygtige samarbejdspartnere lokalt. Hele vejen fra idéudvikling til realisering af projektet.

Børnehaven Fyrtårnet, Herningvej Skole og University College Nordjylland (UCN) /UCN-Pædagog har været med lige fra det øjeblik, hvor idéen blev udtænkt og frem til udarbejdelse af et idékatalog og den afsluttende Sprogfitnessdag den 9. maj 2014 i Aalborg.

Fagligheder i spil
Når man sætter lærere, pædagoger og bibliotekarer sammen omkring et fælles projekt, sker der to ting. For det første bliver hver især mere bevidste om, hvad deres egen faglighed rummer og for det andet spredes synergien i idéudviklingen.

For biblioteket var det vigtigt at understrege, at vi vil give børnene glæde ved og lyst til sproget – ikke nødvendigvis lære dem noget bestemt. Det lærte vi og vore partnere her. Samtidig blev vi selv og andre bevidste om, hvor professionelle vi faktisk er til projektledelse, formidling og planlægning.  For hvordan er det nu lige, at vi koordinerer 2.600 hoppende, legende og lærende børn?

Fra teori til praksis – god synergi
Ret hurtigt stod det klart, at de kompetencer og fagligheder, som de studerende på UCN har, spiller enormt godt sammen med de fagligheder biblioteket har. Sprogfitnessdagen kan sammenlignes med skolernes motionsdag, men har fokus på læsning samt på taktile og kinæstetiske (dvs. sanse og bevægelses-) læreprocesser.

De pædagogstuderende, som havde væ-ret med til at udvikle legene, ville også være med til at afholde Sprogfitnessdagen. Med et utroligt engagement, som kan gøre selv en børnebibliotekar misundelig, kastede de sig på dagen ud i legene.

For de studerende var selve Sprogfitness-dagen en oplagt mulighed for at få praksis ind i deres uddannelse. De fik lov til at omsætte en stor del af deres viden til konkret praksis og de fik en sjov og anderledes oplevelse med i bagagen.

Sprogfitnessdagen – en drøm blev til virkelighed
Skolegrupperne i børnehaver og 0. klasser på alle skolerne i Aalborg Kommune fik en invitation, og snart begyndte tilmeldingerne at strømme ind. Alle tilmeldte institutioner fik tilsendt et Sprogfitness-katalog inden selve dagen, hvorefter læ-rere og pædagoger kunne inkorporere legene i børnenes dagligdag.

Imens lå projektledelsen og Aalborg Bibliotekerne vandret i et forsøg på at gennemtænke alle logistiske udfordringer inden dagen endelig oprandt i maj 2014. Der blev lavet farvekodede områder med matchende parykker til værterne fra Aalborg Bibliotekerne og studerende fra UCN.

Og sikke et syn det var, da børnene begyndte at strømme til fra alle afkroge af kommunen. Kildeparken var fyldt til bris-tepunktet med 2.600 entusiastiske børn og pædagoger. Alle børnene fik et diplom, hvor de blev udnævnt til Sprogfitnessmester 2014, og hver institution fik en boggave fra Carlsen og ikke mindst et USB stik med materiale til legene, som kunne genbruges hjemme i institutionerne.

Heldigvis vakte dagen både politisk og mediemæssig bevågenhed. Der var lutter glade deltagere – og ingen i projektgruppen var i tvivl om, at dagen helt sikkert skulle gentages.

Mere sprogfitness på vej
Sprogfitness 2015 er i støbeskeen og bliver endnu større end i år. UCN har desuden indarbejdet sprogfitness-konceptet i deres læreplaner. De studerende skal have et forløb, hvor de i samarbejde med Aalborg bibliotekerne skal udvikle helt nye lege, som supplerer legene i kataloget. Og dertil kommer, at en ny samarbejdsrelation er dannet mellem universitetet, kommunens pædagoger og lærere og os. Biblioteket kan helt sikkert drage nytte af den pædagogiske faglighed i andre aspekter af børnebiblioteksarbejdet.

Allerede nu har flere kommuner vist interesse for sprogfitness-konceptet. Aalborg Bibliotekerne har selv sat den årlige dag i drift og kan faktisk nu se en række udviklingspotentialer. F.eks. vil vi overveje at inddrage det musiske, det fabulerende eller simpelthen arbejde med specifikke målgrupper.

Vil du/jeres kommune vide mere om projektet kontakt enten min kollega Anine Sander Kaas, anine.kaas@aalborg.dk, eller undertegnede, dorthe.svendsen@aalborg.dk.

 

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog