Tid til eftersyn af børnehavers læsning og deres adgang til bøger

EVA tjekker landets kommunale børnehaver.

Er der en voksen til stede? Alle ved, hvad opmærksomhed og omsorg for det lille barns udvikling betyder, og debatten har siden valget haft fokus på en stadig mere knap bemanding i børnehaverne.

Nu har EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) udsendt en rapport om kvaliteten af interaktion og af det pædagogiske læringsarbejde i kommunale børneinstitutioner for de 3-5 årige på nationalt plan. I EVA's undersøgelse af de kommunale børnehaver siges det bl.a., at det pædagogiske personale generelt er gode til at interagere med børnene, men f.eks. også at legeområderne i mange børnehaver ikke er sær-ligt attraktive for børnene.

Et godt sprog og en aktiv sprogstimulering er et andet fokusområde. Her ligger øjensynlig mange steder en regulær opgave for både pædagoger og for de lokale bi-blioteker som deres samarbejdspartnere.

For skønt mange kommunale børnehavers arbejde med at stimulere børnenes sprog er af god kvalitet og nært knyttet til det pædagogiske personales sproglige interaktion med børnene – gælder det kun i lige godt halvdelen af børnehaverne.

”Når arbejdet med sprog og literacy kun er af tilstrækkelig kvalitet i nogle børnehaver, skyldes det især, at personalet i knap halvdelen af de undersøgte børnehaver (48%) hverken læser med børnene eller inddrager bøger i deres aktiviteter med børnene.” Derudover siger rapporten ”- er der generelt mangel på bøger, som børnene selv kan komme til f.eks. i et område indrettet specifikt til læsning”.

Hvordan står det til i jeres kommune?

■ Her i Danmarks Biblioteker er der ofte bragt omtale af inspirerende, gode bog- og sprogprojekter i landets børnehaver og biblioteker. Find inspiration her i bladet i artiklen fra Esbjerg, hvor biblioteket, UC Syds pædagoguddannelse og børneinstitutionerne samarbejder. Og få idéer til jeres kommune i f.eks. bibliotekernes sprogsporet.dk.

Hent EVA rapporten på kortlink.dk/ 24rxa, og læs mere om bl.a. ”Kvalitet i sprog og literacy”.

Artiklen er fra Danmarks Biblioteker nr. 1, 2020.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog