Travlt år med flere store udfordringer for IVA

Per Hasle. Foto: Christian Friis/Københavns Universitet.

Årsberetning fra Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA).

Vi har igen i 2015 haft et travlt år på IVA. Vi har løftet flere store opgaver og fået udarbejdet ny forskningsstrategi, implementeret ny BA-studieordning og søsat en ny KA-studieordning. Året vil imidlertid også blive husket som det år, hvor afvikling af IVA Vest i Aalborg meget beklageligt blev en nødvendighed. Både uddannelsen og forskningen her har været en vigtig del af IVA's historie, og en fortsat tilknytning til det Nordjyske vil derfor være en af vores fremtidige prioriteter.

FORSKNINGSOMRÅDET
Forskningen på IVA blev i 2015 rammesat inden for fire strategiske indsatsområder: Information Seeking, Digital Cultural Heritage, Digital Literacy og Methodological Approaches to Research Information.

Forskningsresultaterne favner bredt og flere af dem har været omtalt i Danmarks Biblioteker.

Ud over en lang række artikler i førende internationale tidsskrifter skal der på publikationssiden særligt nævnes lektor Carl Gustav Johannsen bog Library User Metaphors and Services – How librarians look at their users og lektor Jack Andersen antologi Genre Theory in Information Studies, begge udgivet på førende internationale forlag hhv. SAUR og The University of Chicago Press. Og året bød på fire ph.d.-forsvar på IVA om henholdsvis bibliometri, mobil museology, hukommelsesbiblioteket i Alexandria og den digitale borger.
Huse, der har formet os, en meget velbesøgt udstilling i Rundetårn om arkitekturhistorien bag vore offentlige rum i juli-august, var kurateret af lektor Nan Dahlkild i et samarbejde med Danmarks Kunst-bibliotek. Mens professor Jens-Erik Mai i august holdt et internationalt seminar om Global and Local Knowledge Organization.
Af øvrige forskningsprojekter kan nævnes entreprenørskab og partnerskaber, bibliometriske analyser af henholdsvis lægemiddelforskning og forskeres præstationer samt eye-tracking. En anerkendt international analyse placerede i 2015 IVA som nr. 8 på verdensplan i forhold til pu-blikationer inden for feltet, og nr. 3 blandt de lande, hvor engelsk ikke er nationalsproget.

UDDANNELSESOMRÅDET
Fald i ansøgertallet. De sidste mange år har IVA oplevet en fremgang i ansøgertallet, særligt i København. Dette vendte dog føleligt i 2015, hvor der blev optaget 212 på BA-uddannelsen mod 276 i 2014. Faldet skyldes blandt andet nye optagelseskrav som følge af fusionen med Københavns Universitet og skal også ses i relation til det generelle fald i ansøgere til humanistiske uddannelser. Søgningen er dog fremdeles markant bedre end for få år tilbage. Målt i 2015 er der stadig tale om en stigning på over 200 % siden 2009.

Den nye bachelorstudieordning er kommet godt fra start, og arbejdet med en ny kandidatstudieordning vil inden for ganske kort tid blive realiseret. Det markante tiltag på kandidat- uddannelsen er, at de studerende vælger mellem to linjer, en med profil i informationsarkitektur og brugerstudier og en med profil i kulturformidling.
IVA udbyder desuden i samarbejde med Aalborg Universitet en master i informationsforvaltning og records management (MIR).

IVA har indgået et frugtbart samarbejde med Institut for Medier, Erkendelse og Formidling samt Institut for Kunst- og Kulturvidenskab om undervisning i entreprenørskab, hvor de studerende gennem tværfaglig praksis omsætter deres viden til rigtige projekter i samarbejde med kommuner, kulturinstitutioner mv.

IVA har dertil gennem hele 2015 arbejdet med et stort udviklingsprojekt med fokus på studiemiljø. Undervisere og studerende har i fællesskab udviklet koncepter eksempelvis for studieprocessamtaler, karriereplanlægning og innovationsbaseret undervisning.

OMVERDENSRELATIONER
IVA's aftagerpanel har gennem hele året bidraget særdeles aktivt med kreativ sparring i forhold til udvikling af IVA's uddannelser. Aftagerpanelet spiller en helt essentiel rolle i forhold til arbejdsmarkedets fortsatte dialog om behov for kompetencer både nu og i fremtiden.

IVA har fået sin egen alumneforening, og vi ser frem til at byde alle velkommen til et frugtbart samarbejde og en masse diskussioner om nye fagligheder og et arbejdsmarked i konstant bevægelse.

En række forskere fra IVA bliver i øvrigt ofte citeret i pressen om blandt andet sociale medier, museer og biblioteksspørgsmål. Men 2015 startede faktisk med en velbesøgt filmpremiere, og en del presseomtale, på filmen The Imitation Game. IVA’s gæsteprofessor Jack Copeland talte om datalogiens grundlægger Alan Turing.

I slutningen af august var IVA vært for det tredje møde mellem de nordiske i-Schools, som udover IVA tæller Sektionen för biblioteks- och informationsveten-skap, Högskolan i Borås, Institut for Arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, Høg-skolen i Oslo og Akerhus samt School of Information Sciences, Tampere Universitet.

Et samarbejde med Bibliotekarforbundet om vidensorganisering, bibliometri, nye fænomener på nettet mv. blev udfoldet i regi af Torsdagsuniversitetet, som fort-sætter i 2016 med nye forelæsere og nye emner.

I oktober afholdt IVA et velbesøgt dialog-møde med DFFU (Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker). Oplæg og diskussioner tegnede et billede af fremtidige samarbejdsflader med fokus på bl.a. bibliometri, big data og e-læring. Fra alle sider blev det understreget, at uddannelse og bibliotekssektoren har gensidig gavn af at mødes. Et tilsvarende møde med fokus på samarbejdet med folkebibliotekerne er under planlægning.

IVA deltager også i Tænketanken Fremtidens Biblioteker og har i det hele taget været aktiv i mange biblioteksrelaterede aktiviteter. Vi håber og forventer på denne måde at få inspiration og information, der kan indgå i det løbende arbejde med vores uddannelser, og samtidig at give det samme tilbage fra forskningen til biblioteksverdenen.

AFVIKLING AF IVA VEST
Den på alle måder beklagelige beslutning om at måtte lukke IVA’s afdeling i Aalborg skyldes flere faktorer. Først og fremmest Uddannelsesministeriets dimensioneringsmodel og dens loft over hvor mange studerende vi må optage. Hertil kommer markante besparelser på uddannelsesområdet generelt og ikke mindst det faldende optag af studerende på IVA i 2015, mest markant på IVA Vest. Elementer der gør, at vi ikke fremover ser os i stand til at oppebære og udvikle et forsknings- og undervisningsmiljø af en sådan størrelse, som der kræves i dag. IVA vil dog fortsat understøtte forsknings- og udviklingsprojekter i Nord- og Midtjylland.

Alle medarbejdere har mulighed for at forsætte deres ansættelse på IVA i København, og en række foranstaltninger er igangsat med henblik på at understøtte de studerendes færdiggørelse af uddannelsen frem til sommeren 2018. Alle, der kan og vil, tilbydes desuden overførsel til København.

- Lige nu ser vi fremad og glæder os til at flytte til helt nye lokaler på Københavns Universitets Søndre Campus (“KUA”). Formentlig allerede i januar 2017, hvor både studie- og forskningsmiljøet for alvor og fuldt ud vil kunne profitere af at være blevet en del af KU’s Humanistiske Fakultet.

 

 

 

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog