Vedr. Kunststøtteudvalgets rapport om det statslige kunststøttesystem

Kulturministeriet
Att. Alexander Meli Barming

Høring vedr. Kunststøtteudvalgets rapport om det statslige kunststøttesystem
I Danmarks Biblioteksforening har vi med interesse læst Kunststøtteudvalgets rapport om Det Statslige Kunststøttesystem.

Vi har følgende kommentarer til rapporten og dens anbefalinger:
Danmarks Biblioteksforening er enig i, at det er vigtigt, at der generelt er legitimitet om kunststøttesystemet, og at der derfor må være en vis gennemskuelighed. Vi tvivler stærkt på, at det skitserede forslag til at oprette et egentligt kunstinstitut med bestyrelse og en række udvalg, vil være den rigtige løsning.

Der er en række principper for arbejdet med kunststøttetildeling, Danmarks Biblioteksforening ønsker opretholdt.
Armslængdeprincippet bør fastholdes og gerne styrkes, og der bør fortsat være direkte dialog med det politiske system. En dialog der i dag på udmærket vis føres i de to repræsentantskaber, som Danmarks Biblioteksforening anbefaler fortsat at opretholde.

Danmarks Biblioteksforening anbefaler, at det 2-strengede system opretholdes, og at det årlige (døgn)seminar fastholdes i den form og ånd, det har været tænkt ved seneste lovrevision.

Danmarks Biblioteksforening kan tilslutte sig forslaget om, at livsvarige ydelser ikke længere tildeles til efterladte. Ligeledes støtter foreningen, at der ses på de livsvarige ydelsers størrelse, og at kunstnere, der er tildelt livsvarig ydelse ikke kan søge andre legater i hverken Rådet eller Fonden.

Danmarks Biblioteksforening tilslutter sig flertallets holdning til, at der nedsættes et fagudvalg for hver kunstart, som individuelt kan vælge at oprette særlige udvalg til legatfordeling.

Danmarks Biblioteksforening ønsker også fremadrettet at være repræsenteret i de to repræsentantskaber, da bibliotekerne som formidler af alle kunstarter ser sig som en naturlig dialogpartner.

Med venlig hilsen

Vagn Ytte Larsen
Formand
Danmarks Biblioteksforening

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog