Vedr. lovforslag om tilskudslov

Dorthe Hald Bergqvist
Fuldmægtig
Kulturministeriet
Nybrogade 2,
Postboks 2140
1015 Kbh. K
Pr. e-mail: tilsynslov@kum.dk
 
Vedr. Høring over forslag til lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt udkast til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
 
Danmarks Biblioteksforening takker for opfordringen til at afgive høringssvar.
Danmarks Biblioteksforening hilser det velkomment at de mange forskellige regelsæt på området, som hidtil har været gældende, nu bliver samlet i én lov.
 
For foreningen er det vigtigt at lovens intentioner om at forenkle tilskudsreglerne og gøre de administrative arbejdsgange både mere smidige og gennemskuelige bliver ført ud i livet. .
 
Samtidig er det vigtigt at loven sikrer, at de tilskudsberettigede organisationers bestyrelser kan arbejde frit inden for de rammer, der er afstukket for den enkelte organisation.
 
Danmarks Biblioteksforening modtager ikke tilskud efter denne lovgivning, men en række af foreningens samarbejdsparter er omfattet af loven. Disse er nævnt som høringsberettigede og foreningen går derfor ud fra, at de hver især afgiver høringssvar.
 
Danmarks Biblioteksforening har derfor ikke yderligere bemærkninger til lovforslaget eller forslaget til bekendtgørelse.
 
 
Med venlig hilsen
Vagn Ytte Larsen      /      Michel Steen-Hansen
Formand                            Direktør

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog