Vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om ophavsret

Kulturministeriet

Vedr. høring: lov om ophavsret.

Biblioteksparaplyen takker for muligheden for afgive høringssvar.

Biblioteksparaplyen protesterede i sin tid imod forslaget om at forlænge beskyttelsestiden.
Derfor beklager Biblioteksparaplyen at måtte tage til efterretning, at beskyttelsestiden alligevel blev forlænget
De foreliggende lovforslag giver ikke Biblioteksparaplyen  anledning til at fremkomme med yderligere bemærkninger.
 

Biblioteksparaplyen 2012

Bibliotekarforbundet
Pernille Drost
Johnny Roj-Larsen

Bibliotekschefforeningen
Mogens Vestergaard (formand for Biblioteksparaplyen)
Jytte Bræmer

Danmarks Biblioteksforening
Vagn Ytte Larsen
Michel Steen-Hansen
Kirsten Grubbe Jensen (referent)

Danmarks Forskningsbiblioteksforening
Michael Cotta-Schønberg
Eli Greve

Danmarks Skolebibliotekarer
Anna Bach
C.C. Rasmussen (dagsordener og referater)

HK Kommunal Biblioteksudvalget
Kirsten Westh

HK-STAT Danmark. TR-Kollegiet for de Statslige Biblioteker
Jonna Vestergaard

Kommunernes Skolebiblioteksforening
Liselotte Hillestrøm (dagsordener og referater)
Gitte Frausing

Øvrige deltagere:
CLM
Harald v. Hielmcrone
EBLIDA
Lone Knakkergaard

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog