Vedr. Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk

Styrelsen for Bibliotek og Medier
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København
 
 
Vedr. Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk
Danmarks Biblioteksforening har følgende kommentarer til udviklingsplanen for 2009.
 
DB ser gerne følgende opgaver/løsninger prioriteret.
 
Brugerfaciliteter:
Stadig optimering af bestillingsproces herunder udvikling af ny og tidssvarende brugergrænseflade.
Fortsat forenkling af søgning mv. inkl., som nævnt flere gange før, stavehjælp.
Et login til alting.
Sociale teknologier.
 
Get it – haster service, finder foreningen, sender et forkert signal; alle bestillinger bør ekspederes hurtigst muligt.
 
Samspil og infrastruktur:
Mobile tjenester.
Fortsættelse af arbejdet med automatisering af fjernlån og samspil med lokale systemer. Herudover desuden samordning med andre relevante nettjenester først og fremmest borger.dk.
 
Brugerundersøgelser:
DB ser gerne årlige brugerundersøgelser af bibliotek.dk til afdækning af borgernes, af slutbrugernes ønsker til nyudvikling.
 
 
DB opfordrer til, at mobile betjeningstilbud prioriteres højere end hidtil, som et led i at sikre decentral biblioteksservice, og ser frem til konkrete initiativer.
 
Danmarks Biblioteksforening finder som før nævnt bibliotek.dk helt central i en tidssvarende biblioteksbetjening og har med interesse og tilfredshed fulgt udviklingen bl.a. omkring automatisering af fjernlån.
 
 
Med venlig hilsen
 

Vagn Ytte Larsen       /       Hellen Niegaard
Formand                             Chefkonsulent

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog