Vi vil kultur!

Fordi “vi ikke kun skal have noget at leve af i fremtiden, men også noget at leve for” (Dorte Skot-Hansen). DB SKAL STYRKE FOKUS PÅ KULTUREN!

Kultur og kunst kan som bekendt ikke forklares eller begrundes med argumenter om nytteværdi.

På den anden side er der vel næppe tvivl om, at kultur spiller en vigtig rolle i menneskers udvikling og identitetsskabelse; ligesom alle vel har oplevet, hvordan kulturelle oplevelser i fællesskab med andre kan være med til at give ny erkendelse samt styrke følelsen af samhørighed. Dertil har efterhånden mange forskere fra forskellige steder i verden påpeget, at mennesker, der skaber eller oplever kultur, lever længere (Danmarks Biblioteker nr. 4, 2011 s. 4). Kultur er med andre ord godt, så lad os få noget mere af det og gerne med biblioteket som omdrejningspunkt. For – som IVA-forsker Dorte Skot-Hansen udtrykker det – er biblioteket “det sidste offentlige gratis møderum i lokalsamfundet”.

Kultur & Identitet
Grunden til, at Danmarks Biblioteksforenings Kulturudvalg den 13. september afholdt DBs store kulturkonference med kultur og identitet sat i centrum, var dels, at det gode budskab jo ikke kan siges for tit og dels, at der i krisetider kan være en ekstra god grund til at pointere, hvor vigtig kultur er for os alle. Det gælder selvfølgelig også dér, hvor vi lever til daglig ude i kommunerne.

I de senere år har bibliotekerne oftest haft fokus på de informationsteknologiske muligheder, nye medieformer og den studie- og erhvervsrettede kompetenceudvikling. Vægten har på mange måder været lagt på det nyttebetonede, og målbare. Vi er ikke i tvivl om, at bibliotekerne med disse vægtninger har vist rettidig omhu, men kulturen og formidlingen af kulturelle oplevelser har måske stået lidt i skyggen?

Med konferencen i september ønskede vi i udvalget at slå et ekstra slag for kulturen. Og gerne på eller med biblioteket. De mange deltagere fra hele landet, der fandt tid til at deltage i konferencen, vidner om, at vi må have ramt noget med klangbund. 

Vi vil her ikke gentage, hvad der allerede er skrevet fra konferencen (Danmarks Biblioteker nr. 6, 2011 s. 8-11). Blot fremhæve, at de mange perspektivrige og spændende oplæg fra Henrik Jensen, Dorte Skot-Hansen, Anne Middelboe Christensen og Lars Romann Engel har inspireret os til at give følgende anbefaling videre til både Danmarks Biblioteksforening (DB); det være sig Repræsentantskabet såvel som Forretningsudvalget. Vi synes, det er vigtigt, at DB, i sit virke overfor kommunerne, KL og kulturministeren, er med til at markere vigtigheden af dette.

DB skal derfor arbejde for:
•    At kommunerne – i højere grad end i dag – tænker kultur- og bibliotekspolitikken med, når der formuleres sundheds-, social- og skolepolitik

•    At bibliotekerne forankres og videreudvikles som kulturcentre

•    At byplanlægning og kultur (-mødesteder) integreres

•    En pointering af, at kulturen er vigtig som identifikationsfaktor for alle mennesker i alle aldre

•    En pointering af, at mødet mellem mennesker i sig selv er  kulturskabende, og at bibliotekerne af samme grund skal  have gode rammer for, at borgerne kan mødes.

PÅ vegne af DBs Kulturudvalg

 

 

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog