Analyse af bibliotekets rolle og loven

Digitaliseringen og ændrede brugervaner udfordrer vores traditionelle måde at tænke biblioteker på. Bibliotekets rolle skal analyseres, og vi skal have en afklaring af, om biblioteksloven fortsat er tidssvarende. Kulturminister Mette Bock var klar i sin 2017-sommermelding. Undersøgelsen iværksættes i 2018, og viser der sig behov for lovændringer, skal de ifg. ministeren ske hurtigt.

Der er mange grunde til at se folkebibliotekerne og deres rammer efter. De har siden vedtagelse af Lov om biblioteksvirksomhed i 2000 være gennem omfattende udvikling. Fire forhold har især skubbet biblioteket derhen, hvor det er i dag.

Digitaliseringen inkl. et ændret mediebillede og ændret brugeradfærd, kommunal- og opgavereformen med serviceomlægninger og kommunesammenlægninger og bl.a. borgerservice i biblioteksregi samt nytænkning omkring selvbetjening og øget åbningstid. Og som det fjerde element en ny, langt mere intens brug af de fælles byrum end før set.

Danmarks Biblioteksforening tror fortsat på bibliotekets kerneværdier, som fremhævet i beretningens indledning, men finder det også rigtigt med en opdatering af lov/bekendtgørelse og national strategi. Foreningen har derfor de seneste år været fortaler for et eftersyn af rammeværket for det moderne folkebibliotek og dets samfundsmæssige opgaver og rolle.

Hvorfor?

Fordi kommunerne, landets borgere, bibliotekerne selv og ikke mindst den brede offentlighed har behov en samlet forståelse af dagens folkebibliotek og dets opgaver. Herunder for en overordnet politisk, klar stillingtagen til disse og afledt heraf en vurdering af bibliotekernes lovmæssige ramme mv. Til understøttelse af læsning, søgekompetencer og kritisk brug af viden. Og til udbredelse af viden og dansk og udenlandsk kultur, litteratur og kunst – efter eget valg og uafhængigt af internettets private søgemaskiner. Til det enkelte menneskes personlige læring  og fordel såvel som til understøttelse af en så bred samfundsmæssig innovation som muligt og af en fortsat demokratiudvikling.

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Fællesskabet bag effektive biblioteker
» Centrale udfordringer
» Analyse af bibliotekets rolle og loven
» DB opfordring
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB opfordring
» Biblioteket og byudviklingen
» Biblioteket og læsningen
» Biblioteket og IT-kompetencerne
3 E-BØGERNE & MEDIEUDVIKLINGEN
» eReolen 2018
» Digital formidling halter bagefter
» DB opfordring
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2017 og EU's Digital-Single-Market proces
» IFLA 2017 og forberedelse af en ny global vision
» Øvrigt internationalt
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB - i netværk og på platforme
» DB sætter dagsordenen
» Via debat og idéudveksling
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet på Bornholm
» Kulturmødet på Mors
» BogForum 2017
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudviklingen
» Resultatopgørelse for 2017
  TÆNKETANKEN
» Fokus på digitale strategier, ældrefællesskaber og biblioteket samt børns læsning

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog