Tænketanken Fremtidens Biblioteker

FOKUS PÅ DET DIGITALE BIBLIOTEK, BØRNS LÆSELYST OG INDSATS TIL ÆLDRE
Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i 2017 haft travlt med at afslutte, lancere og formidle tre store projekter omfattende rapporter, konferencer, workshops og formidlingsaktiviteter. Således udkom tre undersøgelser: Digitale Biblioteksstrategier, Ældrefællesskaber & Biblioteker og Børns Læselyst 2017. Der er også arbejdet på at sikre opbakning til en ny projektperiode fra oktober 2017 til oktober 2019. Tænketanken kommer i 2018 til at arbejde videre med nye nationale projekter, der skaber viden om bibliotekernes rolle og opgaveløsning.

Undersøgelse: Digitale strategier for fremtiden
I april 2017 udkom den store undersøgelse af det digitale bibliotek. Hovedrapporten omfatter en anvendelsesorienteret segmentering af borgerne og tværgående analyse af borgernes digitale adfærd og behov.
Den blev offentliggjort på en konference i april 2017 og er siden distribueret i det meste af landet. Efterfølgende blev 3 workshops afholdt, hvor deltagerne kunne arbejde med egne lokale digitale strategier med metoden Lego Serious Play. Herudover har Tænketanken præsenteret undersøgelsen på en række biblioteker og med poster-udstilling på IFLA. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS).

Vidensprojekt: Ældrefællesskaber og biblioteket
November 2017 præsenteredes på en konference i Vartov resultaterne fra det store projekt, hvor fire biblioteker og fire almene boligområder fra Varde, Odense, Slagelse og København i 1,5 år har arbejdet sammen om at bryde ensomhed og øge livskvalitet hos ældre ensomme. Omdrejningspunktet har været, hvordan kulturelle aktiviteter med folkebiblioteket som katalysator kan anvendes til at bryde ensomhed. I forbindelse med konferencen blev håndbogen Ældrefællesskaber & Biblioteker introduceret.
Efterfølgende er afholdt 2 workshops om, hvordan man konkret kan arbejde med målgruppen. Tænketanken starter et netværk i 2018 for aktører, der arbejder med målgruppen. Endelig er en konkurrence skudt i gang, hvor 2 biblioteker kan vinde 50.000 til aktivitetsrækker for ældre ensomme; vinderne præsenteres marts 2018. Tænketanken deltog i 2018 på Velfærdens Innovationsdag med projektet. Projektet er støttet af VELUX FONDEN.

Undersøgelse: Børns læsning
I samarbejde med Københavns Biblioteker, videncentret Læremiddel.dk og Nationalt Videncenter for Læsning er projektet En generation af stærke læsere: Greb til læselyst igangsat. Det skal give ny viden om, hvordan vi skaber flere og bedre læsere for børn på mellemtrinnet. Projektet lancerede i november 2017 Børns læsning 2017 – en kvantitativ undersøgelse af børns læse- og medievaner i fritiden med deltagelse af ca. 9.000 børn. Denne blev fulgt op af en kvalitativ undersøgelse med fokus på børn i 6. klasse. En samlet rapport udkommer februar 2018 og lanceres på en konference i København. I 2018 startes et læringsforløb for biblioteksansatte, der arbejder med børn og læsning. Endelig deltager Tænketanken på Danmarks Læringsfestival med projektet.
Der samarbejdes med de 6 Centralbiblioteker i projektet, som støttes af SLSK, DB’s Fond og Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond.

Tænketanken Fremtidens biblioteker 2017 – 2019
Tænketanken har igen sikret den nødvendige opbakning hos biblioteksmedlemmer, 30 i alt, og partnerne: Bibliotekschefforeningen ved Pia Henriette Friis, Bibliotekarforbundet ved Tine Segel, INF ved Camilla E. Moring, DFFU ved Bertil F. Dorch og Michel Steen-Hansen for Danmarks Biblioteksforening, der administrerer Tænketanken. Tænketanken har tilknyttet en fast leder, en medarbejder i midlertidig projektstilling, en praktikant og en student.

Next Generation
Next Generation er tænketankens netværk for udvikling og debat. NG holder temabaserede netværksmøder ca. hver anden måned og har omkring 30 medlemmer. Tænketanken deltager i flere andre netværk, konferencer og andre debatfora. Bl.a. var Tænketanken med til at arrangere biblioteksdebatter på Folkemødet 2017 og deltager ligeledes i programplanlægningen i 2018.

Lotte Hviid Dhyrbye
Leder af Tænketanken

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Fællesskabet bag effektive biblioteker
» Centrale udfordringer
» Analyse af bibliotekets rolle og loven
» DB opfordring
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB opfordring
» Biblioteket og byudviklingen
» Biblioteket og læsningen
» Biblioteket og IT-kompetencerne
3 E-BØGERNE & MEDIEUDVIKLINGEN
» eReolen 2018
» Digital formidling halter bagefter
» DB opfordring
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2017 og EU's Digital-Single-Market proces
» IFLA 2017 og forberedelse af en ny global vision
» Øvrigt internationalt
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB - i netværk og på platforme
» DB sætter dagsordenen
» Via debat og idéudveksling
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet på Bornholm
» Kulturmødet på Mors
» BogForum 2017
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudviklingen
» Resultatopgørelse for 2017
  TÆNKETANKEN
» Fokus på digitale strategier, ældrefællesskaber og biblioteket samt børns læsning

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog