Centralbibliotekerne & centrale aktører

Et andet vigtigt element for effektiv drift af landets folkebiblioteker er de lovbaserede centralbiblioteker – placeret i Aalborg, Herning, Vejle, Odense, Roskilde og Gentofte kommuner, hvis opgaver i form af materialeoverbygning, koordinering, kompetencemæssig facilitering og faglig sparring sikrer brug af relevante standarder og sammenhæng. Aktuelt er Slots- og Kulturstyrelsen og centralbibliotekerne ved at lægge sig fast på retning og indhold i aftaler for 2021-2024 for de omkring 70 mio. kroner, det p.t. drejer sig om, så aftalerne kan indgås i 2020.

Efter Det Kgl. Biblioteks (KB) fusion i 2017 med Statsbiblioteket og siden andre biblioteker overtog KB i 2019 også DEFF’s (Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek) licensopgaver fra Slots- og Kulturstyrelsen, og står tillige for lovbaseret overbygning i form af forskellige services til folkebibliotekerne. DB har et nært og løbende samarbejde med KB f.eks. omkring ophavsret og implementering af DSM-direktivet, TEMA 3.
Endelig er DB i fast kontakt med Slots- og Kulturstyrelsen, hvis biblioteksområde – der med DEFF i KB-regi og med DBC-opdragsgiveropgaven afhændet – selv er under ændring, hvilket gør det relevant også fremover at følge styrelsens øvrige biblioteksrelaterede opgaver tæt. Det sker direkte og formelt bl.a. via det rådgivende Biblioteksrådet, der dog ikke har afholdt møder i et par år.

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Biblioteksloven til debat
» KL & Bibliotekerne
» Lovændringen 2019
» Infrastrukturen og bibliotekerne
» Centralbibliotekerne & centrale aktører
» DB OPFORDRING
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB OPFORDRING
» Biblioteket og bæredygtighed
» Biblioteket og folkeoplysning
» Biblioteket - samfundets delte, fælles sted
3 MEDIEUDVIKLING, COPYRIGHT & FORMIDLING
» DB OPFORDRING
» Medieudviklingen og biblioteksbenyttelsen
» DSM-Direktivet og opdatering af ophavsretsloven
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2019
» IFLA 2019
» Mere internationalt
» UNESCO
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB mødevirksomhed, netværk & samarbejde
   DB sætter dagsordenen:
» Via debat, idéudveksling og undersøgelser
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
» Læsernes bogpris 2019
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet i Allinge
» Kulturmøde Mors
» BogForum 2019
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudvikling
» Resultatopgørelse for 2019
SYV INDSATSOMRÅDER
  En stærk læsekultur hos børn og unge
TÆNKETANKEN 2019
  Et år med fokus på børns læselyst

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog