Bibliotekerne er en vigtig men overset spiller i regeringens ghettoplan

Regeringen offentliggjorde den 1. marts 2018 den såkaldte ghettoplan "Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030". Her beskrives 22 initiativer til at nedbryde det, regeringen omtaler som parallelsamfund, men hvor man helt overser hvilken rolle kultur kan have for vellykket integration.

I forlængelse af ghettoplanens offentliggørelse har kulturminister Mette Bock efterlyst gode eksempler og forslag til ”hvilken rolle kunst, kultur, idræt og foreningsliv kan spille, når der skal opbygges tryghed, fællesskaber, integration, gensidig respekt og ansvarlighed”. En ganske fornuftig efterlysning, i lyset af det totale fravær af indsatser som involverer kulturen i regeringens ghettoplan.

Danmarks Biblioteksforening har taget kulturministerens efterlysning alvorligt, og har derfor indsamlet en lang række gode eksempler på de mangeartede initiativer og aktiviteter, som de danske folkebiblioteker i disse år udfolder for at styrke integrationen og den sociale sammenhængskraft rundt omkring i de danske kommuner.

”Bibliotekerne har igennem mange år arbejdet målrettet med integrationsindsatser blandt udsatte indvandrerfamilier. Det er dokumenteret, at en tidlig og målrettet indsats med sprog og læsning fra bibliotekerne giver god effekt på børn og voksnes muligheder for at klare sig godt senere i livet. Bibliotekerne spiller en væsentlig rolle i sprog- og læsefærdigheder – ikke mindst i førskolealderen” siger Jane Jegind (V), politisk næstformand i Danmarks Biblioteksforening og by- og kulturrådmand i Odense.

”F.eks. var ’Vi læser avisen - sammen’ en opsøgende indsats i Odense, hvor indvandrerkvinder blev inviteret ind ugentligt til ”dansklæring” på biblioteker med aviser som sprog- og samtaleprojekt. På den måde fik vi en ”Kinderæg-effekt”: Vi fik kvinder ud af isolationen i lejlighederne, de fik snakket lidt dansk med hinanden via bibliotekaren i biblioteket, via avisen fik de lidt indsigt i danske samfundsforhold, der bl.a. gav anledning til snak om danske (kultur)vaner og samfundsopfattelse.”

Alle eksemplerne fra de foreløbig 26 kommuner kan ses på www.db.dk/integration2018

Danmarks Biblioteksforening overbringer disse eksempler til kulturministeren med opfordring til at få medtaget bibliotekernes og den øvrige kulturverdens mange indsatser i ghettoplanen. Vi mener at disse indsatser er helt nødvendige for at skabe en fremadrettet, balanceret integrationsindsats.
 

For yderligere kommentarer, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Politisk næstformand Jane Jegind, tlf. 2091 1031

Jane Jegind (V)


Politisk næstformand, DB

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog