Covid-19 fortolkningsnotater

I december udsendte Danmarks Biblioteksforening relevante gældende restriktioner på kultur- idræts- og foreningsområdet fra Kulturministeriet til bibliotekerne. En del har reageret og DB har videreformidlet spørgsmål og ideer til kulturministeriet og myndighederne.
På den baggrund er der lavet fortolkningsnotater, hvis formål det er at oplyse og vejlede om, hvordan de enkelte regelområder skal forstås.

Regeringen har som bekendt sidenhen indført en række yderligere tiltag og restriktioner. På baggrund af de senest indførte restriktioner, har kulturministeriet derfor foretaget en række justeringer, så fortolkningsnotaterne afspejler de nugældende regler. I den forbindelse har de tilføjet et nyt notat om kravet om at holde lokaler lukkede for offentligheden. 

Biblioteker skal som udgangspunkt fortsat holdes lukkede for offentligheden. Dog må biblioteker holde åbent for offentligheden med henblik på udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug.

De gældende retningslinjer kan findes på db.dk og de seks fortolkningsnotater kan ses herunder og bliver snarest muligt offentliggjort på Kulturministeriets hjemmeside.
De vil ligesom ministeriets Q&A løbende blive opdateret i overensstemmelse med nye udmeldinger.

Fortolkning af

Læs også Q&A for institutioner mv. på Kulturministeriets område, som er omfattet af de nye tiltag (opdateres løbende)

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog