Opdaterede covid-19 retningslinjer for biblioteker m.fl.

På Kulturministeriets hjemmeside ligger der nu opdaterede retningslinjer for museer, kunsthaller, videnspædagogiske aktivitetscentre, zoologiske anlæg/akvarier, biblioteker, arkiver og lignende, hvor publikum er i bevægelse

Retningslinjerne ligner de tidligere, nu dog med mindre forsamlingsloft og krav om brug af mundbind. Ministeriet oplyser, at de løbende justerer i retningslinjerne. Når dette sker vil de opdaterede retningslinjer fremgå her på siden.

For fortolkning og forståelse af de gældende restriktioner, har kulturministeriet udarbejdet en QA. Den kan findes her https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19. og opdateres løbende.

Hent retningslinjer for kulturinstitutioner, hvor publikum bevæger sig rundt (pdf)
Retningslinjerne bliver løbende opdateret i henhold til udmeldingen om nye coronatiltag den 23. oktober 2020

Hent retningslinjer for kulturinstitutioner, hvor publikum er siddende (pdf)
Retningslinjerne bliver løbende opdateret i henhold til udmeldingen om nye coronatiltag den 23. oktober 2020

Krav om mundbind
De nye corona-restriktioner omfatter krav om brug af mundbind indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, hvor offentligheden har adgang. Det gælder f.eks. indendørs på museer, idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre mv. Krav om brug af mundbind vil gælde både kunder, besøgende og personale tilknyttet den pågældende kulturinstitution og idrætsfacilitet.
Krav om brug af mundbind gælder ikke, når man sidder ned. Kravet om brug af mundbind eller visir gælder heller ikke for optrædende og udøvere mv. under disses optræden og udøvelse mv. Kravet gælder dog umiddelbart før og efter. Kravet om mundbind for kultur- og idrætsinstitutioner vil være gældende fra d. 29. oktober 2020 og til 2. januar.

Det særlige for ”Biblioteker og arkiver”

 • Der bør være håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt i udlånsarealerne og ved pc’er, printer og lignende udstyr. Lånerne bør ved skiltning opfordres til jævnlig brug heraf. Bibliotekerne kan tilbyde engangshandsker ved selvbetjeningsmaskiner fx ved de stationer, hvor der udlånes og afleveres bøger
 • Læsesale og siddearealer bør overholde sundhedsmyndighedernes krav til afstand og skal overholde bekendtgørelseskrav til areal pr. person
 • Læse-/studiepladser bør enten rengøres mellem hver besøgende (dog efter en konkret vurdering af behov), eller det skal være muligt for de besøgende at foretage egen rengøring
 • Bibliotekerne opfordres til daglig eller hyppigere rengøring af offentlig tilgængelige pc’er, printere og andet udstyr
 • Bibliotekspersonale bør løbende overvåge, at retningslinjerne følges
 • Bibliotekerne bør overveje, om ubemandet åbningstid kan finde sted sundhedsmæssigt forsvarligt og bør ved ubemandet åbningstid regelmæssigt undersøge, at retningslinjer overholdes
 • Afleverede materialer bør håndteres tilstrækkeligt sikkert af personalet. Personalet bør gennemføre hyppig hånddesinfektion eller håndvask
 • Det er vurderingen, at der ikke er behov for særlige forholdsregler vedr. biblioteksmaterialer, som brugere afleverer tilbage, eller som lånere kortvarig

Hvem gælder disse retningslinjer for?
Disse retningslinjer gælder for kulturarrangementer og kulturproduktioner, hvor publikum er i bevægelse, herunder museer, kunsthaller, videnspædagogiske aktivitetscentre, zoologiske anlæg/akvarier, biblioteker, arkiver og lignende.

Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med de relevante aktører på området, der har deltaget i et sektorpartnerskab om en forsvarlig afvikling af aktiviteter.
Det gælder fx berørte institutionsledere, repræsentanter for brancheorganisationer, faglige organisationer og relevante myndigheder mv.

Brancheorganisationer og faciliteter på området kan selv - ud fra Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om afstand og kontaktminimering og under hensyn til deltagernes alder - fastlægge særlige retningslinjer for de konkrete aktiviteter.

Siddende publikum, indendørs og udendørs idræts- og foreningsliv, fritidsaktiviteter samt serveringssteder

 • For afholdelse af arrangementer med siddende publikum henvises til retningslinjerne for kulturarrangementer med siddende publikum
 • For afholdelse af indendørs aktiviteter henvises til retningslinjerne for indendørs idrætsog foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter
 • For afholdelse af udendørs aktiviteter henvises til retningslinjerne for udendørs idrætsog foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter

Se mere på https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog