Digitaliseringsudvalget

Formål
Udvalgets formål er at bidrage til afklaring af digitale formidlingsvilkår herunder f.eks. udvikling af en national digitaliseringsindsats.
 
Opgave
Udvalgets hovedopgave er at fremme de digitale bibliotekstilbud. Omdrejningspunkter er bl.a. adgangen til de digitale ressourcer og digitaliseringen af kulturarven, samt formidlingen af disse. Herunder særlig fokus på ophavsret, licensspørgsmål og samt brug af digitale ressourcer. Udvalget beskriver på sit første møde en målsætning for arbejdet og fastsætter en forretningsorden.
 
Organisation
Nedsættes for en fireårig periode af Repræsentantskabet på dets konstituerende møde efter nyvalg. Udvalget består af en politisk formand, samt yderligere tre politikere (gruppe A) og tre fagfolk (gruppe B) og refererer til Forretningsudvalget. Direktøren er sekretær.
 
Til udvalget tilknyttet en digital ”Task force”. Task forcen skal bestå af eksperter inden for området digitalisering og ophavsret, både i og uden for bibliotekssektoren. Den digitale task force skal nedsættes af biblioteksparaplyen og digitaliseringsudvalget i fællesskab og skal komme med faglige intput, samt arbejde for en koordineret indsats for den danske, nordiske og europæiske strategi.
 
Udvalgets medlemmer
 
» Steen B. Andersen (A)
   Århus, formand for udvalget
» Niss Ribergaard (A)
   Hjørring
» Steen Egede Jensen (O)
   Odsherred
» Ole Beckmann Andersen (V), Ishøj
   - indtrådt september 2012 som suppleant for Marc Perera Christensen (C), Århus
» Lars Bornæs
   Silkeborg
» Charlotte C. Pedersen
   Middelfart
» Claus Vesterager Pedersen
   Roskilde Universitetsbibliotek
» Michel Steen-Hansen
   Danmarks Bibioteksforening
» Michael Hartz Larsen
   Danmarks Biblioteksforening (sekretær)

Bilag

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog