Digitalt medborgerskab

Workshop for inviterede biblioteks- og borgerservicechefer

Danmarks Biblioteksforening koordinerer projektet med arbejdstitlen ”Digitalt medborgerskab

Konsortiet bag projektet har gennem de sidste to år drøftet mulighederne for at udvikle et kompetenceudviklingsforløb for biblioteks- og borgerservicemedarbejdere, som skal tage højde for de ændringer og udviklinger, der sker med hele borgerbetjeningen, kombineret med elementerne fra ”den venlige betjening”, som har rødder i folkeoplysningstraditionen.

Workshoppen den 13. november 2012 skal give et bud på, hvilke elementer der kan indgå i et fremtidigt udviklingsforløb. Dagen vil foregå i en vekselvirkning mellem oplæg og debatter, samt drøftelser i mindre grupper.

I bedes denne dag bidrage med ønsker og behov til fremtidige uddannelsesforløb for medarbejdere – netop med udgangspunkt i de strukturelle og organisatoriske ændringer, der er sket i jeres respektive kommuner.

Konsortiet bag projektet består af 

  • Skanderborg Bibliotekerne v. bibliotekschef Jørgen Bartholdy
  • Bibliotekschefforeningen v. formand Mogens Vestergaard
  • Syddansk Universitet, Design og Kommunikation, institutleder, Per Krogh Hansen og adjunkt i webkommunikation  Jens Jørgen Hansen
  • Konsulentfirmaet Knudsen Syd v. Hanne Marie Knudsen
  • Danmarks Biblioteksforening v. direktør Michel Steen-Hansen

Da den nye bibliotekaruddannelse ved SDU netop er flyttet til SDU Kolding, har vi valgt at workshoppen gennemføres i disse rammer i Kolding.

Program for workshoppen ”Digitalt medborgerskab”
13. november 2012, SDU, Kolding
09.30 – 10.00 Kaffe og brød
Velkomst ved Per Krogh Hansen, institutleder, Design og Kommunikation, SDU
og Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening (hent oplæg)
Præsentation af deltagerne
10.00 – 10.15 Projekt Digitalt medborgerskab
ved Hanne Marie Knudsen, Knudsen Syd (hent oplæg)
10.15 – 10.30 Historier fra en hverdag med bibliotek og borgerservice - praktiske erfaringer
ved Jørgen Bartholdy, biblioteks- og borgercenterchef, Skanderborg Kommune (hent oplæg)
10.30 – 10.40 Pause
10.45 – 11.30 Digitalt medborgerskab og nye kompetencer – koncept for kompetenceudvikling
ved Jens Jørgen Hansen, adjunkt i webkommunikation, SDU (hent oplæg)
11.30 – 12.00

Debat i plenum
Forventninger og ønsker til SDU, og hvad kan vi/kommunerne selv byde ind med i samarbejdet?

12.00 – 13.00 Frokost i kantinen
SDU er vært ved en let frokost
13.00 – 13.45

Kommunernes udfordringer nu og i fremtiden – Fusioner og samarbejde mellem biblioteker og borgerservice
ved Kurt Klaudi Klausen, professor i statskundskab, SDU (hent oplæg)

13.45 – 14.45 Debat i grupper
Hvilke udfordringer har biblioteket og borgerservicecentre
Drøftelser i mindre grupper inkl. kaffe og kage
14.45 – 15.30 Vejen frem - medborgerskab og digital dannelse
ved Johs. Nørregaard Frandsen, professor, SDU
15.30 – 16.00 Diskussion, opsamling og fremtidige samarbejdsmuligheder
ved Hanne Marie Knudsen og Jens Jørgen Hansen
Tak for i dag

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog