EBLIDA

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations

EBLIDA er en europæisk biblioteksforening, hvis primære formål er at lobbye på EU-niveau i sager, der har indflydelse på bibliotekerne. Det drejer sig bl.a. om digitale rettigheder, livslang læring og bibliotekernes rolle i informationssamfundet.

Copyright
EBLIDA er specialist i copyright og copyright-lovgivningernes indflydelse på bibliotekernes arbejde.
EBLIDA har haft stor indflydelse på det såkaldte INFOSOC-direktiv som Europa Parlamentet og Rådet vedtog i 2001.
INFOSOC-direktivet har til formål at harmonisere visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet. EBLIDAs lobbyarbejde har gjort, at direktivet er blevet blødt en del op i forhold til sit udgangspunkt, hvor det ikke var særligt biblioteksvenligt. Dette har været vigtigt også for danske biblioteker, da dansk lovgivning skal harmoniseres i forhold til direktivet.

EBLIDA er også involveret i andet copyright-arbejde under navne som ECUP, CECUP og TECUP, der på hver på sin måde arbejder med at identificere copyright problemer og udbrede kendskab til copyright. 

Andet arbejde
EBLIDA arbejder også med bibliotekernes rolle i informationssamfundet i andre sammenhænge. Det drejer sig bl.a. om at positionere bibliotekerne i forhold til WTO og GAT, ligesom EBLIDA har arbejdet på at sikre, bibliotekerne bliver medtænkt, når der bliver udarbejdet internationale retningslinier for livslang læring. Foreningen er desuden involveret i det store PULMAN projekt, der under EU arbejder for at samle og udvikle retningslinier for biblioteksarbejde i det digitale samfund.

EBLIDAs organisation
EBLIDA blev dannet i 1992 af biblioteksforeninger i Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Holland, Portugal, Spanien og Storbritannien.
EBLIDA er opbygget med et råd (council) som øverste myndighed og en bestyrelse (executive committee). EBLIDAs sekretariat ligger i Holland, og det har, hvad der svarer til to fuldtidsansatte.

DB repræsenteres i EBLIDAs Executive Committee fra august 2021 af Andrew Cranfield, leder af Biblioteker og Kulturinstitutioner i Tønder Kommune. Cranfield efterfølger Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening, der har varetaget posten 2015-2021. Mens Steffen Nissen, leder af OBB udviklingsafdeling, er medlem for DB i EBLIDA's ELSIA Expert Group (European Libraries and Sustainable development Implementation and Assessment), som har fokus på implementering af FN's 2030 Agenda i de europæiske biblioteker.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog