Folkeoplysningen og bibliotekerne

Den folkeoplysende lokale debat styrker demokratiet
I en tid, hvor demokratiet bliver udfordret på mange niveauer, er den folkeoplysende tanke som grundlaget for folkestyret stadig vigtigere. I dansk demokratisk tradition har den oplyste medborger altid været en forudsætning.

De folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker kan spille en vigtig rolle. Derfor opfordrer vi til, at man lokalt går sammen om at skabe fælles lokale udviklingsplaner med fokus på debatskabende aktiviteter, der skal sikre det folkelige engagement i det lokale demokrati.

Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd har lavet et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab i endnu højere grad kan skabe en aktiv demokratiudvikling, som kan styrke den lokale debat og deltagelse.

Se også Fælles fokus med kulturhuse, folkeoplysning og folkebiblioteker.

Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd opfordrer kommunerne til at indgå i dialoger om, hvordan vi i fællesskab kan sætte mål for, hvordan biblioteker og folkeoplysende organisationer kan være med til at styrke demokratiet.

Kommunerne arbejder med at formulere en lokal folkeoplysningspolitik med aktivt medborgerskab og demokratiforståelse som målsætning. Mange fik gjort det inden udgangen af 2011, men mange andre er i gang med processen.

Ældre nyheder

Kom i gang med IT-hjælp til ældre nu!
Europa-Kommissionen har gjort 2012 til ’europæisk år for aktiv aldring’ – i den anledning og som optakt til den offentlige digitaliseringsstrategi opfordrer Danmarks Biblioteksforening (DB) og Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) biblioteker og folkeoplysningsforbund til sammen at løfte en vigtig samfundsopgave. Og samtidig møde et stort behov blandt ældre medborgere.

DB og DFS opfordrer til, at der lokalt etableres samarbejde mellem biblioteker, oplysningsforbund og evt. frivillige organisationer om at vejlede og undervise ældre med få eller slet ingen IT-kompetencer. 

Målet er, at gøre den ældre fortrolig med at anvende digitale kommunikationsmidler i sin hverdag og til kommunikation med det offentlige, f.eks. ved brug af NemId og de forskellige services på borger.dk.

Der er i 2012 afsat en pulje på i alt 18 millioner kroner til styrkelse af ældres digitale færdigheder i Socialministeriet. Puljen kan ansøges af frivillige foreninger og organisationer og har frist allerede d. 12. april 2012.

Det vil være oplagt, at lokale samarbejder mellem biblioteker og oplysningsforbund skal byde ind hertil med forløb, der sætter borgernes behov i centrum.

Samspil - en fælles opfordring
Den nye Folkeoplysningslov fra midt 2011 lægger op til ’samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder’ herunder anbefaling af partnerskaber til løsning af konkrete opgaver. Det gør rigtigt mange allerede, viser en undersøgelse lavet af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) og Danmarks Biblioteksforening (DB) i 2011.

De to foreninger opfordrer i den sammenhæng til, at biblioteker og folkeoplysning målrettet øger samarbejdet. At det er oplagt viste en fælles konference ’Rum for Læring’ foråret 2011. Her blev det klart, at tiden er inde til at tænke og handle sammen og det kan ske på mange ommåder, som undersøgelsen også indikerer. Resultatet vil både være højere kvalitet i de tilbud, borgerne kan benytte sig af og bedre udnyttelse af kommunens ressourcer til den livslange læring.

Det er foreningernes overbevisning, at der gennem dialog og konkrete aftaler mellem de to områder kan der opnås en bedre effekt af den fælles læringsindsats, til gavn for både jeres virksomhed, borgerne og kommunen.

Den Kompetente Borger, et stort fælles folkeoplysningsprojekt i Aarhus, har skabt en praktisk værktøjskasse til brug for lokale samarbejdsprojekter, se den på www.denkompetenteborger.dk og læs de to publikationer "Fremtidens samarbejde mellem Folkeoplysning og biblioteker" og "Gode råd til samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker".

ABZ om folkeoplysningsloven
Folkeoplysningsloven er blevet revideret med virkning fra 1. august 2012. Hent loven på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=138157.

Læs mere om kommunernes aktiviteter på www.folkeoplysningspolitik.nu, hvor også organisationerne på området kommenterer mulighederne i den nye lov. Her fremgår det hvilke kommuner der har fået en ny lov, og hvem der er i gang med lokale processer.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog