Seminar: Fra bruger til borger - om digitalt medborgerskab

Biblioteker og Borgerservicecentre i Billund, Skanderborg, Stevns, Nordfyn, Kerteminde, Vesthimmerland og Næstved Kommuner samt Danmarks Biblioteksforening og konsulentfirmaet Knudsen Syd arbejder sammen om at finde nye måder at formidle de digitale services til unge mellem 15 og 25 år i forhold til deres aktuelle livssituation: Bolig, uddannelse, læringsforløb etc.

Parterne inddrager lokale unge i processerne, og inspirerer hinanden, lærer og udvikler undervejs i det 2-årige projektforløb, som Kulturstyrelsen har støttet.
Som led i udviklingsprojektet inviteres samarbejdspartnere og andre interesserede til et seminar, hvor formålet er

  • At opnå ny faglig indsigt i arbejdet med digitalt medborgerskab
  • At formidle projektideer og foreløbige erfaringer til kolleger i branchen og samarbejdspart-nere
  • At bidrage til den fortsatte udvikling af samarbejdet mellem biblioteker og borgerservice.

Seminaret afholdes onsdag d. 4. december kl. 9.30 – 15.00
I Skanderborg Kulturhus, Parkvej 10, 8660 Skanderborg

Pris: 500 kr. inkl. fortæring + moms
Tilmeldingsfrist 29. november 2013
» Tilmelding
 

PROGRAM FOR SEMINARET
09.30 Ankomst og kaffe
10.00 Velkomst og præsentation
v. Biblioteks- og borgerservicechef Ole Bisbjerg,
Magion Billund
10.15 "Tillid, anerkendelse og kontrol – om borgere og myndigheder i en digital verden”

v. Søren Skaarup, erhvervs-Ph.D. hos NNIT A/S og Syddansk Universitet, Institut for Statskundskab.

Hvordan håndterer borgerne forandringerne i den måde myndigheden medieres på? Hvilke udfordringer er der? Hvilke strategier anvendes? Hvad betyder det for måden, vi digitaliserer på, og for vores kanalstrategier, den organisatoriske implementering og for medarbejdernes kompetencer.

Søren Skaarups forskningsprojekt handler om, hvad centralisering og digitalisering betyder for borgerne, for deres relation til myndigheden og for deres opfattelse af de-res egen rolle som borgere. Søren Skaarup er ca. halvvejs i projektet og har inter-viewet ca. 300 borgere, som mødte op i borgerservice, jobcenter eller ydelsescenter i 3 sjællandske kommuner.

Debat i plenum.

11.15 ”Fra fire til firs procent?” – om udbredelsen af online selvbetjeningsløs-ninger i offentlige ydelser

v. Christian Østergaard Madsen, erhvervs-Ph. D hos ATP

Chr. Østergaard Madsens forskningsprojekt handler om udbredelsen af online selv-betjeningsløsninger med enlige forsørgere og Udbetaling Danmark som case.
Hvad kan man gøre for at fremme borgernes brug af selvbetjeningsløsninger? Hvor-dan hænger anvendelsen sammen med andre henvendelsesformer og borgernes hverdagsliv, og hvordan kan vi skabe løsninger, som borgerne føler sig sikre og tryg-ge med, og som passer til deres kompetencer og præferencer?

Chr. Ø. Madsen har gennemført en række fokusgruppeinterviews, fulgt op med indi-viduelle observationer og opfølgende interviews med respondenterne fra fokusgrup-perne, nu i deres egne hjem. Projektet kører fra august 2012 til juli 2015, og vil munde ud i en række anbefalinger til ATP, som skal anvendes til udbuddet af nye It-løsninger til Udbetaling Danmark.

Debat
Ordstyrer konsulent Hanne Marie Knudsen.

12.30 Frokost i Kulturhusets Kafe K.
13.30 Præsentation af lokale projekter fra udviklingsprojektet ”Hva’ ska’ jeg med kommunen?”

Hver kommune præsenterer sit projekt og status i arbejdet ved cafeborde.
Seminardeltagerne får mulighed for at cirkle rundt og give feed back og drøfte udfordringerne i det digitale medborgerskab når det gælder unge.
 
Der serveres kaffe undervejs i cafedrøftelserne.

14.30 Perspektiver og muligheder i projekterne

v. Søren Skaarup, Christian Østergaard Madsen og Hanne Marie Knudsen

15.00 Afslutning – og kom godt hjem.
 

 
Pris: 500 kr. inkl. fortæring + moms
Tilmeldingsfrist 28. november 2013
» Tilmelding

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog