IFLA

International Federation of Library Associations and Institutions

IFLA er en international biblioteksforening, der har biblioteksforeninger, biblioteker og andre biblioteksinstitutioner som medlemmer. IFLA har tre mål. Foreningen vil fremme biblioteker og informationsservicer af en høj service, øge forståelsen for, hvor vigtigt det er med gode biblioteks- og informationsservicer og repræsentere medlemmernes interesser i hele verden. IFLA har bl.a. vedtaget et internetmanifest og den såkaldte Glasgow deklaration, der handler om intellektuel frihed og demokrati.

Trend Report
IFLA har skabt en særdeles spændende trendrapport. I den analyserer prominente fag- og informationseksperter udviklingen i informationssamfundet. Rapporten er inddelt i fem trends, formuleret som udsagn om nogle af de helt centrale udfordringer, alle skal holde øje med, når informationsmængderne vokser og nye teknologier kommer til. Disse tendenser vil påvirke hele samfundet på afgørende vis - både de offentlige institutioner, de private virksomheder og alle borgere. De er også vigtige pejlemærker, når vi skal videreudvikle bibliotekerne. På den baggrund har Danmarks Biblioteksforening fået oversat de fem trends til dansk til brug for kommunale som nationale diskussioner og strategier.
Hent den danske version af IFLA Trend Report

Sektioner og divisioner
IFLA har over 1.600 medlemmer i ca. 150 lande. Medlemmerne arbejder sammen på tværs af landegrænser i forskellige divisioner, der igen er inddelt i sektioner. Divisioner, sektioner og underudvalg under disse arbejder med forskellige emner. Folkebibliotekssektionen har udgivet nye retningslinier for folkebiblioteker, og sektionen for Biblioteksbetjening af handicappede har lavet Biblioteksbetjening for ordblinde og Let læste tekster, der begge er oversat til dansk, og som DBs forlag har udgivet.

IFLA har også kontorer og specielle programmer for områder, som foreningen har valgt at prioritere. Det gælder f.eks. kontoret for ytringsfrihed, FAIFE, som den danske biblioteksverden har gjort en stor indsats for at få oprettet.

Den store, årlige konference
Medlemmerne af IFLAs sektioner arbejder via mail, telefon og møder. Det største og vigtigste møde er foreningens årlige konference. På disse konferencer mødes medlemmerne for at få nyt fagligt input, og de, der er aktive i sektionerne, præsenterer det arbejde, de har lavet i årets løb og diskuterer det videre arbejde. WLIC 2021(Virtual), WLIC 2022 Dublin.

Konferencerne har tætpakkede programmer med dagsordensættende møder i udvalg, workshops om de emner, de enkelte sektioner har valgt at tage op, og plenum møder, hvor foreningens fremtid og samlede politiske udspil diskuteres.
For førstegangs deltageren kan det være et forvirrende sted, fordi der foregår så mange aktiviteter på én gang, og fordi en stor del af møder og workshops bygger på arbejde, der blev præsenteret året før. Deltagere, der har bare lidt kendskab til disse årlige konferencer, opdager dog hurtigt, at der foregår en utrolig stor erfaringsudveksling på globalt niveau, og at det er her, der bliver sat nye globale dagsordener.

DB medlemmer i IFLA 2021-2023

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog