DBs Internationale arbejdsgruppe

» Kommende og tidligere møder
» International strategi, vedtaget februar 2015

Kommissorium

International arbejdsgruppes formål er

  • at holde DBs repræsentanter i internationalt arbejde opdateret om DBs politik og dermed sikre, at DBs interesser i det internationale arbejde varetages bedst muligt
  • at sikre at informationer fra DB's repræsentanter indgår i DBs politikudvikling
  • at holde DBs Forretningsudvalg orienteret om internationale aktiviteter og udviklinger

Opgaver

  • Deltage aktivt som foreningens ambassadør på relevante seminarer og konferencer, og herigennem synliggøre foreningen overfor eksisterende og potentielle kommende eksterne samarbejdspartnere
  • En gang om året at deltage på et Forretningsudvalgsmøde til fælles orientering om DBs internationale politik og indsatsområder
  • Løbende at komme med anbefalinger/indstillinger til Forretningsudvalget om mulige indsatser 
     

Organisation
DBs formandskab er fødte medlemmer af arbejdsgruppen. 
Arbejdsgruppens øvrige medlemmer udgøres desuden af de personer, som udsendes af og repræsenterer DB i internationale organisationer, foreninger, på seminarer og konferencer og i andre internationale sammenhænge. DBs direktør er født medlem af arbejdsgruppen samt mødeleder.

Arbejdsgruppen kan efter eget skøn invitere andre personer med til arbejdsgruppens møder.
Arbejdsgruppen refererer til Forretningsudvalget.
Danmarks Biblioteksforenings sekretariat varetager sekretariatsfunktionerne.
Arbejdsgruppen afholder mindst 2 årlige møder.

Medlemmer
Steen Bording Andersen (A)
Evan Lynnerup (V)
Kirsten Boelt (IFLA GB)
Jakob Lærkes (Public Libraries Section)
Søren Dahl Mortensen (IFLA Children & YA Section)
Andrew Cranfield (EBLIDA)
Kent Skov Andreasen (FAIFE kontakt)
Michel Steen-Hansen
Hellen Niegaard

 

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog