DB Generalforsamling 2014

DB Generalforsamling
Torsdag den 27. marts kl. 10.45 og 13.30
DGI-huset, Vejle

Dagsorden
ifølge Danmarks Biblioteksforenings vedtægter pr. 1. januar 2014.

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Orientering om det af Repræsentantskabet godkendte regnskab
  Bilag: Regnskab 2013 (hovedtal)
 4. Valg af formand
 5. Valg af 1. næstformand
 6. Valg af 2. næstformand
 7. Indkomne forslag
  Bilag: Forslag til vedtægtsændring fra Mona Madsen
 8. Eventuelt

Bemærk venligst, at forslag der ønskes fremmet til afstemning (dagsordenens pkt. 7), skal være Repræsentantskabet i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, dvs. torsdag den 27. februar 2014. Forslag indsendes til sekretariatet, hvorfra det udsendes til generalforsamlingens deltagere senest 2 uger før generalforsamlingen.

Bemærk endvidere reglerne om stemmeret (vedtægternes § 10):

 • Hver medlemskommune samt Sydslesvig råder over stemmer svarende til de fremmødte, dog maksimalt 7
 • Fremmødte § 2, stk. 2 a-1-medlemmer (enkeltpersoner, ansat i medlemskommuner, medlemsinstitutioner og medlemsorganisationer) råder hver over 1 stemme
 • Fremmødte § 2, stk. 2 a-2-medlemmer (øvrige enkeltpersoner, bortset fra studerende) er ikke stemmeberettigede
 • Fremmødte § 2, stk. 2. b-medlemmer (institutioner/organisationer) råder hver over 3 stemmer
 • Fremmødte § 2, stk. 2. c-medlemmer (f.eks. brugerråd) råder hver over 1 stemme
 • Fremmødte § 2, stk. 2 d-medlemmer (studerende) råder hver over 1 stemme

I fald der deltager mere end 7 kommunalpolitikere fra samme kommune og disse ikke har indgået aftale om, hvem der har stemmeretten vil stemmekortene blive fordelt ud fra mandatfordelingen i kommunen ved kommunevalget 2013 (Sekretariatet vil foretage beregningen efter d'hondske metode).

Bemærk også, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt.

Stemmekort udleveres ved årsmødebureauet.

Start

Slut

Afsender

Danmarks Biblioteksforening

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog