Ekstraordinær generalforsamling

DB Syd bestyrelsesmøde og generalforsamlinger jf. vedtægterne på Kulturøen i Middelfart

Ekstraordinær generalforsamling i DB SYD
mandag d. 24. august 2015 kl. 16.30 – 17.30
på Kulturøen/Biblioteket, Lillebæltsalen, Middelfart

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af foreløbigt regnskab for 2015
 4. Indkomne forslag
  Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen om at nedlægge DB SYD, Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Syddanmark pr. d. 31.8. 2015, jf. vedtægterne
  I § 15 i vedtægterne for DB SYD står der om ophævelse af foreningen:
  Foreningen ophæves, når forslag herom har opnået tilslutning fra ¾ af de fremmødte stemmeberettigede på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.
  Foreningens nettoformue tilfalder Danmarks Biblioteksforening

  Forslaget om ophævelse af regionsforeningen er begrundet i de seneste års lave deltagerantal til foreningens aktiviteter.
  Hvis forslaget om ophævelse af foreningen vedtages første gang ved denne general-forsamling afholdes ligeledes mandag d. 24.8. 2015 kl. 18 den anden ekstraordinære generalforsamling.
  Ved ophævelse af foreningen foreslår bestyrelsen, at det endelige regnskab for 2015 godkendes pr. mail af bestyrelsen og afsluttes af foreningens revisor.’
  Desuden betyder nedlæggelsen af foreningen, at Rejselegatet og Prisen som Årets Bibliotekskommune ophører.

 5. Eventuelt

Biblioteksforeningens vedtægter kan ses her (https://www.db.dk/files/Vedt%C3%A6gt%20for%20DB%20Syd%20g%C3%A6ldende%20fra%202014.pdf) .

Efter generalforsamlingen vil rejselegatdeltagere fortælle om deres deltagelse i IFLA-konferencen.

Efter denne generalforsamling vil der blive serveret en let anretning. Tilmelding til dette til: Sekretær Lone Knakkergaard, Vejle Bibliotekerne (lk@vejlebib.dk) senest mandag d. 17. august 2015 kl. 12.

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Lone Knakkergaard
Sekretær
Bibliotekschef
Vejle Bibliotekerne

Start

Slut

Afsender

DB Region Syddanmark

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog