Valgmøde og debat med Christian Have

Kære medlemmer i Region Sjælland
Hermed program og dagsorden for regionens generalforsamling, som finder sted manddag den 27. januar 2014, kl. 17.00 - ca. 19.30 på Roskilde Kongres- og Idrætscenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Program
 
Kl. 17.00
Velkomst
 
Kl. 17.05
Valg til Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab
 
Kl. 18.00
Spisning
 
Kl. 18.45
Temadebat med oplæg fra Christian Have med udgangspunkt i hans nye bog
”Ansvar eller anarki” -om kunstens og kulturens dilemmaer og potentialer. Det kulturelle ansvar, ligger ikke kun hos det offentlige, men også hos private virksomheder, fonde og alle os andre for den sags skyld. Målet er at skabe et nyt kulturelt dannelsesideal, et nyt aktivistisk kulturbegreb og nye kulturelle offentligt-private partnerskaber, der gennem direkte private kulturinvesteringer bevarer og aktualiserer vores kunst og kulturarv overalt i samfundet.

Dagsorden

  1. Velkomst og Introduktion til Danmarks Biblioteksforening
    – om styrken i en interesseorganisation, hvor både fagfolk og politikere kan vælges
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af 5 politiske repræsentanter (valggruppe A) og suppleanter for disse til Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab
  4. Eventuelt

I hver region skal der ifølge vedtægten vælges 5 politiske repræsentanter til foreningens Repræsentantskab og suppleanter for disse (efterfølgende vælges tillægsmandater for at sikre den politiske repræsentativitet). Se vedtægterne db.dk/vedtægter

Af hensyn til opsætning af stole og bestilling af traktement henstilles det, at man tilmelder sig.

Tilmelding til Danmarks Biblioteksforening Jeanette Fog Vogelius på mail jfv@db.dk seneste den 14. januar 2014.

Start

Slut

Mere info

» Region Sjælland

Afsender

DB Region Sjælland

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog