Pas på folkebibliotekerne

jp.dk, Jyllands-Posten |

Kronik af Gunnar Lind Haase professor, Center for Landdistriktsforskning SDU.
Han beskriver, hvorfor folkebibliotekerne er vigtige institutioner - i fortidens såvel som i nutidens Danmark. Dels  på baggrund af dels international forskning, dels en spørgeskemaundersøgelse om biblioteksfilialer blandt biblioteksledere i 62 yder-og landkommuner, foretaget i 2009.
Bibliotekerne er kulturbærende i den forstand, at de gennem historien har bidraget til udviklingen af nærdemokrati, borgerrettigheder, mulighedslighed, social mobilitet, patriotisme og civilt engagement. Bibliotekerne kom således i en vis forstand til at danne en vigtig forudsætning for parlamentarismen, idet kun oplyste borgere er i stand til at vælge gode politikere og regeringer.
Gennem det seneste årti er man i forskningen blevet mere opmærksom på folkebibliotekernes mange funktioner, inddelt under to hovedoverskrifter: human kapital og social kapital.
Bibliotekerne har altid været gode arnesteder for human kapital, forstået som læring både på skolebænken og mere uformelt på arbejdspladsen, i familien eller - på biblioteket . Blandt vigtige ting, vi lærer på biblioteket , har man nævnt fri tilgængelighed til informationer for alle borgere, mulighed for selvuddannelse, herunder større læsedygtighed og almen dannelse.
Folkebibliotekerne fungerer også i stigende grad som arnesteder for social kapital defineret som netværk, tillid og samarbejdsnormer til gavn for hele samfundet. Social kapital er den ressource, der ligger i, at forskellige folk mødes, får tillid til hinanden, udveksler viden og samarbejder på frivillig basis.
Social kapital er blevet betegnet som et smøremiddel, der smører relationerne mellem borgerne og på den måde får et samfund til at fungere bedre. Det kan foregå i hjemmet, på arbejdspladsen eller  på "Third places", som er neutrale, offentlige mødesteder for alle,  f. eks. sportshallen, kulturhuset, forsamlingshuset, caféen, posthuset, og biblioteket i særdeleshed.
Folkebibliotekerne er nemlig ikke blot vigtige rum for selvuddannelse og selvudvikling for alle. De er tillige vigtige mødesteder for lokalbefolkningen - ung som gammel - og fungerer som centrale aktører i opbygningen af det, man kunne kalde for institutionel social kapital i lokalområdet.
Folkebibliotekerne er "gracious spaces", og vi kan så nødigt undvære dem.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog