Undersøgelse viser, at kulturen og bibliotekerne sikrer uddannelse og demokratisk forståelse

”Kunst- og kulturoplevelser i barndommen bidrager til børns dannelse, læring og kompetencer”. Dette udsagn erklærede ca. 80% af de adspurgte sig enige i, da Mandag Morgen i 2019 offentliggjorde en omfattende kulturanalyse blandt 2.000 danskere i alderen 18-75 år.

“Kulturen kan lære os nyt om verden og os selv som mennesker, ligesom kulturen er med til at fremme den demokratiske samtale og binde os sammen som nation. Det håber jeg den nye regering husker at få prioriteret, når der skal skabes en ny retning for Danmark, for jeg har kigget langt efter ordet kultur i det forståelsespapir som danner grundlag for regeringen og dens støttepartier” siger den socialdemokratiske formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording Andersen og fortsætter

“Bibliotekerne er i den mest besøgte kulturinstitution som 60% af befolkningen bruger med jævne mellemrum, og som i lokalsamfundet virkelig kan skabe den nødvendige sammenhængskraft, men også give mennesker lyst til at lære og læse mere. Derfor håber jeg, at den nye regering i sit fremtidige arbejde vil prioritere den oplagte kobling der er mellem litteratur, læsning og uddannelse. Det vil være en oplagt gevinst for både den enkelte og samfundet”

Et af grundelementerne til at opnå denne læring og dannelse er læsning; både evnen og lysten til at læse. Hvor læsning tidligere stod stærkere i den enkeltes bevidsthed viser nye undersøgelser, bl.a. fra Tænketanken Fremtiden Biblioteker, at vor tids fragmenterede mediebillede er en udfordring for især lystlæsningen hos de unge, og dermed også for deres evne til at forstå og lære om det samfund, de vokser op i.

”Den danske læsekultur er udfordret. Undersøgelser peger på, at både børn og voksne læser mindre. Og de læser mindre af lyst. Blot 20 procent af de danske skoleelever kan rigtig godt lide at læse – mod 43 procent internationalt. Og de danske skoleelever læser dårligere i dag end i 2011. Derfor er der akut behov for en samlet og ambitiøs strategi, der styrker læsekulturen hos børn og unge” siger formand for Danmarks Biblioteksforening, Steen Bording Andersen (A).

”Der skal handles nu, hvis vi vil knække kurven og guide den næste generation ind i bøgernes givende univers. En række organisationer med Danmarks Biblioteksforening i spidsen foreslår derfor, at der afsættes midler til en samlet læsestrategi med konkrete initiativer, der kan styrke læsningen på tværs af kultur-, undervisnings-, social- og sundhedspolitik og på tværs af uddannelser.

Desuden foreslår vi en ekspertgruppe, der kan komme med bud på, hvorfor danske børn scorer så lavt på læseglæde i forhold til andre lande. Og så foreslår vi, at børn og unges læsning bliver fremhævet som en prioriteret opgave i alle relevante love, bekendtgørelser og studieordninger.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog