Danskerne kommer tilbage på bibliotekerne, men mange har stadig få konkrete kultur-planer

Siden maj har Kulturbarometeret målt på borgernes lyst og tryghed til at vende tilbage til kulturlivet, og med kun en enkelt undtagelse har barometerets målinger kun gået i én retning – opad.
Lysten til at deltage har, tillige med trygheden, været støt stigende, hvilket er gode nyheder for de hårdt trængte kulturinstitutioner.

Den seneste måling viser blandt andet, at danskerne i stigende omfang vender tilbage til bibliotekerne, og at bibliotekerne er blandt de kulturinstitutioner som er blevet besøgt mest på det seneste.
Selvom der stadig er et stykke vej til besøgs- og udlånstallene fra før corona slog til, så er der tegn på, at det går den rigtige vej igen.

Hvilke oplevelser har du været publikum til eller bruger af den sidste måned?
(Kilde: Kulturbarometer #6)

I den seneste måling fra 20. september 2021 er borgernes forventninger til deres kulturforbrug højere end ved nogen tidligere målinger. Særligt på biografområdet hvor 53% svarer, at de forventer at lægge vejen forbi en biografsal. Sammenlignet med forrige måling er det en stigning på 7 procentpoint, mens andelen der forventer at besøge biblioteket stiger med 4 procentpoint til 34%.

Hvilke oplevelser forventer du at være publikum til eller bruger af i den kommende måned i Danmark?
(Kilde: Kulturbarometer #6)


Alligevel viser undersøgelsen også, at hele 56% af borgerne ikke har lavet nogen konkrete planer om at deltage i kulturlivet trods ophævelsen af corona-restriktionerne;

Efter halvandet år med COVID-19-restriktioner er de fleste nu ophævet. Har ophævelsen af restrik-tionerne betydet, at du har lavet aftaler om at deltage i konkrete professionelle kulturoplevelser og sportsbegivenheder?
(Kilde: Kulturbarometer #6)

 

Kulturbarometeret er en måling foretaget af Applaus i samarbejde med Rambøll Management Consulting. Den har til formål at belyse borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed ved de nuværende restriktioner i forhold til at opleve professionelle publikumsrettede kultur- og sportsaktiviteter under COVID-19. Kulturbarometeret er iværksat af kulturens genstartsteam, og er finansieret af Kulturministeriet.

Målingen er udarbejdet i et samarbejde på tværs af brancheorganisationerne i alliancen Dansk Kulturliv: Dansk Teater, Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Idrætsforbund, Dansk Live, Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Danske Koncert- og Kulturhuse samt Organisationen Danske Museer.

Hele 6. måling af kulturbarometeret kan hentes på https://www.applaus.nu/kulturbarometer/

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog