Kulturministeren fremhæver bibliotekernes indsats overfor flygtninge fra Ukraine

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (A) har netop talt på det Bibliotekspolitiske Topmøde i Aalborg, hvor 450 kulturpolitikere og fagfolk fra biblioteks- og kulturverdenen er samlet til 2 dages debat.

I talen vakte det begejstring at hun talte om, at regeringen vil prioritere folkebibliotekerne for at mindske uligheden i biblioteksforbruget.

”Det er glædeligt at regeringen er opmærksomme på, at bibliotekerne er en vigtig brik i at mindske den polarisering vi oplever i disse år mellem de der deltager, og de der ikke gør”, siger Danmarks Biblioteksforenings nyvalgte formand Paw Østergaard Jensen (A), som også er socialudvalgsformand i Albertslund og fortsætter
”Men jeg håber der også fremadrettet kommer mere konkrete initiativer for også at mindske den store forskel der er i det bibliotekstilbud som borgerne får, afhængig af hvilken kommune de bor i. Det er fint at kulturministeren siger ’at vi i fællesskab kan ændre, så andelen af brugere med en kortere uddannelse øges’ og jeg er enig med hende i ’at den bedste måde at få endnu flere til at bruge bibliotekerne på er at fodre læselysten fra barnsben’, men jeg tror der skal meget mere til end de 25 mio. kr. regeringen afsatte til BogGLAD på finansloven i 2021 til at styrke børns møde med litteraturen.”

Biblioteker er også public service
Den største begejstring var at finde blandt tilhørerne, da kulturministeren fremhævede at bibliotekerne er i samspil med ’verden og tager jeres public service-forpligtelse alvorligt, demonstrerer I lige nu i forbindelse med den grusomme krig i Ukraine’.

Danmarks Biblioteksforeningsformand Paw Østergaard Jensen fremhæver da også netop dette, da han ser store muligheder, hvis bibliotekerne inddrages i de aktuelle forhandlinger om regeringens mediepolitiske udspil som netop nu forhandles på Christiansborg;

”Her kan man netop styrke og understrege folkebibliotekernes rolle som public service institution, som rammen om den lokale debat, og for at understrege vigtigheden i at sikre borgerne fri og lige adgang til alle typer information – som man f.eks. kender fra den norske bibliotekslov. Hvis vi for alvor vil bryde den voksende polarisering, de sociale mediers ekkokamre og fake news vil det være helt oplagt at forpligte bibliotekerne som den mest besøgte kulturinstitution og få styrket bibliotekernes rolle som public service institution for alle” slutter Paw Østergaard Jensen.

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Paw Østergaard Jensen, tlf. 2164 9350
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog