Læringslørdag

Læringslørdag sætter fokus på læring for voksne på en sjov måde. Skoler og foreninger viser borgerne, hvor mange veje til læring, der findes. I 2012 lancerede de fire organisationer bag dagen også den landsdækkende konkurrence ”Så ka’ du lære det”.

Konkurrencen handlede om at fortælle en personlig læringshistorie på video. Prisen blev første gang uddelt den 25. august 2012 på Københavns Hovedbibliotek af Bubber og aktørerne bag Læringslørdag til ’en person, som har deltaget i læring for voksne og har oplevet, at det har gjort en forskel i livet’. Mikkel fra Randers vandt et mini-højskoleophold til en værdi af 4.500 kr.

www.dfs.dk/temaer/laeringsloerdag/videokonkurrence

Om Læringslørdag
Læringslørdag er inspireret af et udbredt koncept kaldet Adult Learners’ Week (ALW), som sætter fokus på lærings- og uddannelsesmuligheder en uge om året i flere europæiske lande. Konceptet blev institutionaliseret ved UNESCO’s 5. CONFINTEA-konference i Hamborg i 1997, hvor der blev skabt en international ramme for arbejdet. Den overordnede fokusering på livslang læring er gennemgående, men arbejdet gribes forskelligt an i forhold til bl.a. organisering, aktiviteter og involvering af uddannelsesinstitutioner.

Projektet gennemføres af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) i samarbejde med en central arbejdsgruppe med repræsentanter fra tre af DFS' medlemsorganisationer (FDB, Daghøjskoleforeningen og Folkeuniversitetet) foruden Danmarks Biblioteksforening, VUC’s lederforening og Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene.

Læringslørdag 2012 fandt sted den 25. august. Det er tanken, at Læringslørdag fremover fast skal afholdes den sidste lørdag i august.
Ved at anvende samarbejdsparternes stærke nationale netværk er det målet at nå alle relevante lokale uddannelses- og læringsaktører med et tilbud om at være med i projektet. For at lette arbejdet med at arrangere en lokal Læringslørdag distribueres en informationspakke, der indeholder gode råd samt en grafisk pakke med logo og en plakatskabelon. Det er forventningen, at print af plakater kan foretages gratis på alle landets biblioteker. DFS tilbyder at hjælpe lokale arrangementer godt fra start ved at deltage i et opstartsmøde.

Læs mere på www.dfs.dk/temaer/laeringsloerdag/

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog