Læsekoalitionen

Læsekoalitionen er et agilt netværk, der arbejder med at skabe mere læselyst.
Gruppen er skabt på initiativ af Danmarks Biblioteksforening, som varetager sekretariatsfunktionen og sørger for at indkalde til to årlige møder, og udsparg af arbejdet med at skabe en landsdækkende læseindsats, hvor de bl.a. har arbejdet med oplæg til Nationale Læsestrategi - som man kan se mere om her 
 
Formålet med læsekoalitionen er at at skabe en ny læsekultur, som skaber mere læselyst i Danmark – med fokus på børn, unge og deres familier.

Læsekoalitionens mødekalender.

Medlemmer af Læsekoalitionen

 • Birgitte Reindel, Selskabet for Børnelitteratur, IBBY
 • Marie Elmegaard Pedersen, CFU UCL
 • Maiken Adelsteen, Dansklærerforeningen
 • Pia Henriette Friis, Bibliotekschefforeningen
 • Maiken Adelsten, Dansklærerforeningen
 • Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag
 • Ida Kongsø, Pædagogiske LæringsCentreForening, PLCF)
 • Marlene Møller Drost, Pædagogisk LæringsCenterForening, PLCF)
 • Stine Reinholdt Hansen, Læremiddel.dk
 • Morten Visby, Dansk Forfatterforening
 • Julie Arndrup, Forbundet Kultur og Information (Københavns Bibliotek)
 • Maria Sjøblom, DBs repræsentantskab / Aalborg Bibliotekerne
 • Rikke Wettendorff, BUPL
 • Christine Lind Ditlevsen, Boghandlerforeningen
 • Natasha Brandt, Boghandlerforeningen
 • Anne Sofie Hammer, Forfatterforeningen
 • Mette Steenberg, Læseforeningen
 • Lotte Hviid Dhyrbye, Tænketanken Fremtidensbiblioteker
 • Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening

Baggrund
Undersøgelser peger på, at både børn og voksne læser mindre. Børn og unge læser mindre litteratur i deres fritid. Og de læser mindre af lyst. Koalitionens arbejde tog udgangspunkt i undersøgelser fra 2017 og der arbejdes på at skabe en opfølgning på disse i 2022.

Arbejdet
Læsekoalitionen vil arbejde på at vende den faldende læselyst hos især børn og unge. Gennem vores arbejde ønsker vi at medvirke til at få forældre, fagpersoner, beslutningstagere og politikere til at handle.

Læsekoalitionens arbejde peger således ideelt set i to retninger:

 • I retning af konkrete læseprojekter: Inspiration, vidensdeling og konkrete projekter for fagpersoner, der til dagligt arbejder med børn, unge og læsning.
 •  retning af påvirkning af politiske beslutningstagere: Formidling af gode erfaringer og resultater af projekter til de politiske beslutningstagere med henblik på at påvirke dem til at prioritere dette område fremadrettet.

Vision
At udvikle en stærk læsekultur hos børn og unge og øge deres lyst til at læse.

På hvert møde i Læsekoalitionen vil der være:

 • Et inspirationsoplæg fra en interessent, der arbejder med at skabe læselyst.
 • En gennemgang af eksisterende projekter med fokus på, om der er initiativer, der skal koordineres, eller som kan danne baggrund for et fælles projekt og evt. projektansøgning.
 • En afdækning af, hvilket tema der skal arbejdes med på kommende møde, samt hvem der udarbejder oplæg og dagsorden.
 • Drøftelse af inddragelse af nye medlemmer.
 • Der nedsættes evt. ad hoc projektgrupper.
 • At udpege dét eller medlem(mer), der har ansvar for at skabe indhold på næste møde.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog