Opdaterede retningslinjer for genåbning af biblioteker m.fl. gældende fra mandag den 22. juni 2020

På baggrund af de seneste ugers yderligere genåbning har Kulturministeriet foretaget en opdatering af retningslinjerne for kulturinstitutioner, hvor publikum bevæger sig rundt jf. de to bilag nederst på siden.
Det ene bilag indeholder TC (makering af tekstkorrektioner), så den ændrede ordlyd let kan findes, mens det andet bilag er renset for markering af tekstkorrektion. Retningslinjerne erstatter de tidligere udsendte retningslinjer.

Opdateringerne vedrører primært biblioteksområdet, hvor retningslinjerne nu er gjort mere lempelige. Det betyder, at det igen bliver muligt for bibliotekets brugere at benytte sig af bibliotekets computere, samt at det igen bliver muligt for bibliotekerne at have ubemandet åbningstid. De nye opdateringer på biblioteksområdet har været meget efterspurgte blandt biblioteksbrugerne og ikke mindst Danmarks Biblioteksforening. 

Derudover er det generelle afsnit om forsamlingsforbuddet tilpasset jf. den seneste bekendtgørelsesændring. Det fremgår nu, at arrangementer, som kan gennemføres i overensstemmelse med såvel forsamlingsforbuddet som sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand, kan gennemføres. Dertil er det præciseret at arrangementer, hvor publikum sidder ned, er undtaget fra forsamlingsforbuddet men med en øvre grænse for deltagere på 500.

Det bemærkes, at de opdaterede retningslinjer har været sendt i høring hos STPS, MEDST og AT.

Retningslinjerne lægges på ministeriets hjemmeside senest mandag den 22. juni, men kan allerede nu ses her:

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog