Presse

Danmarks Biblioteksforening kort
Danmarks Biblioteksforening er et forum for politikere og fagfolk, der interesserer sig for kultur, oplysning og biblioteker. Foreningen blev grundlagt i 1905, og formålet er at fremme dansk biblioteksvæsen og virke for samarbejde og udveksling af erfaringer og ideer inden for hele kulturområdet med relation til bibliotekerne, inklusive kultur- og oplysningsinstitutioner i videste forstand.

Januar 2022 er 79 af landets kommuner medlem af Danmarks Biblioteksforening.

Danmarks Biblioteksforenings målsætning er:
  • At forsvare og udvikle demokratiet ved at arbejde for at alle danskere har fri og lige adgang til al information
  • At fremme dansk biblioteksvæsen med særligt fokus på folkebibliotekerne, så de fungerer som et kulturelt og informationsmæssigt samlingspunkt i lokalsamfundet
  • At få indflydelse på biblioteksudviklingen gennem lobbyvirksomhed og politisk arbejde nationalt og lokalt
  • At fremme bibliotekssagen gennem samarbejde mellem politikere, fagfolk og biblioteksinteresserede organisationer
 
Danmarks Biblioteksforening taler bibliotekernes sag på alle niveauer. Foreningen bliver hørt i biblioteksrelevante sager, og foreningen er repræsenteret i adskillige udvalg og komiteer, nationalt som internationalt. Foreningen kan derfor tale bibliotekernes sag med større vægt end det er muligt på lokalt niveau.

Danmarks Biblioteksforening har en regional biblioteksforening.
De politiske medlemmer af foreningens repræsentantskab vælges regionalt, mens de faglige medlemmer findes via et landsdækkende valg.
Repræsentantskabet fastlægger de overordnede retningslinier for foreningens virksomhed, godkender årsbudget, regnskab og aktivitetsplan og fastlægger kontingenter.
 

Repræsentantskabet vælger syv medlemmer til forretningsudvalget, mens forretningsudvalgets formand og to næstformænd vælges på generalforsamlingen, som er foreningens øverste myndighed. Formandenskabet består af formanden samt hhv. en politisk næstformand og en faglig næstformand.

Forretningsudvalget har den daglige beslutningsmyndighed mellem repræsentantskabsmøderne.

» Pressemeddelelser
» Debatindlæg
» Høringssvar
» DB på Facebook
» DB på Twitter

--------------------------------
DBs FORMANDSKAB
Valgt 21. april 2022

Kontaktoplysninger
--------------------------------

Formand for Danmarks Biblioteksforening
Paw Østergaard Jensen (A)
Formand
Større foto

Claus Mørkbak Højrup (V)
Claus Mørkbak Højrup (V)

Politisk næstformand


 Faglig næstformand Annette Wolgenhagen Godt
Annette Wolgenhagen Godt
Faglig næstformand

 

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog