Honorar, rejseafregning m.m.

Rejse- og opholdsgodtgørelse, dagpenge, honorarer, tabt arbejdsfortjeneste for formandskab og repræsentantskab

Hvis repræsentantskabsmedlemmer ikke får dækket rejseudgifter af hjemkommunen betaler Danmarks Biblioteksforening efter følgende regler:

Rejse- og opholdsgodtgørelse

Refundering af udgifter:
Billigste offentlige transport benyttes.
Udgifter refunderes efter indsendelse af originale bilag/billetter.

Kilometerpenge
Udbetales efter statens takster
2022: Km-sats 3,51 kr. pr. km. Max 20.000 km pr. år, herefter 1,98 kr. pr. km.

Dagpenge
Udbetales ved rejser, som varer mere end 24 timer.
2022: Pr. døgn kr. 539,- med fradrag for betalt morgenmad/frokost/middag.

Bestyrelseshonorar 2022
Formand kr. 20.687 månedligt
1. og 2. næstformand kr. 5.172 månedligt.
Bestyrelseshonoraret udbetales månedsvis bagud

Formandskabet får kun dagpenge ved udlandsrejser.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
Medlemmer af repræsentantskabet, som ikke får andet honorar udbetalt af DB, kan søge om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i møder, i de udvalg de enkelte politikere er valgt til. Der er fastsat et maksimum for erstatningsbeløbet.
Erstatningsbeløbet kan således højest udgøre det femdobbelte af den gældende diætsats for møder. I 2022 er denne diætsats 5*539=2.695 kr. Diætsatsen reguleres løbende efter gældende regler.
For at kunne udbetale tabt arbejdsfortjeneste skal der senest 14 dage efter afholdt møde indsendes dokumentation for løntabet med arbejdsgiverens underskrift og for selvstændige erhvervsdrivende ved en erklæring for revisor eller lignende.

Hoteludgifter
Alle regninger SKAL være udstedt til Danmarks Biblioteksforening, dette for at vi kan få fuldt momsfradrag, det gælder både ind- og udland.

Procedure for udbetaling

Senest 8 dage efter endt rejse indsendes et udfyldt rejseafregningsskema til DB’s sekretariat.
Skemaet kan downloades her.

For oplægsholdere
Har du holdt oplæg ved et DB-arrangement bedes du udfylde et rejseafregningsskema, og indsende det til adressen nederst.
Hent rejseafregningsskemaet.

Det udfyldte skema med originale bilag sendes til:
Danmarks Biblioteksforening
Att.: Jeanette Fog Vogelius
Vartov, Farvergade 27D, 2
1463 København K

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog