Udvalg, fonde og priser

Udvalg
»
Kulturelt udvalg
» Bibliotekerne - indgangen til læring
» Bibliotekerne - indgangen til det digitale samfund
» International arbejdsgruppe

Fonde
»
Danmarks Biblioteksforenings Fond

Priser
»
Læsernes Bogpris
» Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterprisudvalg
» R. Lysholt Hansens Bibliotekspris
 

Udvalg og lignende, hvor Danmarks Biblioteksforening udpeger repræsentanter

» Biblioteksparaplyen
DB’s formand
DB’s direktør
DB er sekretariat for Biblioteksparaplyen

» EBLIDA. Bestyrelsen
Steen B. Andersen, DB & Aarhus, maj 2015-maj 2018
Suppleant: Dan Skjerning, Vejle

EBLIDA. Expertgruppen for professional  LIS education.
Carl Gustav Johannsen, IVA

Edvard Pedersens Biblioteksfond. Bestyrelsen
Valggruppe A:
DB’s formand Steen Bording Andersen (A), Aarhus
Udpegningen følger fondens fundats

Foreningen Norden - Repræsentantskabet
Valggruppe A:
Bjarne Kongsted (V), Holbæk

Foreningen Norden – Uddannelsesudvalget
Valggruppe B:
Lisbeth Bjørn Hansen, Ikast-Brande (genvalgt)

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)
Governing Board:

Kirsten Boelt, Aalborg

Public Libraries Section
Jakob Lærkes, Gladsaxe

Section of Libraries for Children and Young Adults
Søren Dahl, Odense

IVA Det Informationsvidenskabelige Akademi. Bruger- og aftagerudvalget ved Masteruddannelsen
Valggruppe B:
1 medlem

Kommunernes forening for pædagogiske læringscentre
DB’s formand Steen Bording Andersen (tilforordnet)
DB’s direktør Michel Steen-Hansen (tilforordnet)

Kulturministeriet: Kontaktudvalg for Det Danske Filminstitut
Valggruppe B:
1 repræsentant
Peter Høybye, Roskilde Bibliotekerne
Udpegning foretages af DB’s kulturudvalg.

Kulturministeriet: Statens Kunstråd. Repræsentantskabet
Valggruppe B:
Bente Nielsen, Guldborgsund. Periode 2011-2015.
Repræsenterer Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening

Læsernes Bogpris, nomineringskomite
Valggruppe B:
Maria Sjøblom, Aalborg

Nota. Overbygningsudvalget
Valggruppe B:
Jytte Bræmer, Fredericia (genvalgt)

Ordet Fanger
Valggruppe B:
Kirsten Boelt, Aalborg (genvalgt)

SDU. Bacheloruddannelse i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation. Følgegruppe
Pia Henriette Friis, Kolding

SDU. Aftagerpanel BA i bibliotekskundskab og videnskommunikation, BA informations- og  kommunikationsvidenskab og cand.it i webkommunikation.
Sara Jørgensen, Herning

Slots- og Kulturstyrelsen: Repræsentantskabet for Statens Kunstfond
Martin Lundsgaard-Leth, Ikast-Brande

Statens Kunstfond: Repræsentantskabet
Martin Lundsgaard-Leth, bibliotekschef, Ikast-Brande Bibliotek
Hanne M. Sørensen, bibliotekssouschef, Sønderborg bibliotek

Stipendiefonden: Bestyrelsen
Valggruppe B:
1 medlem

Kulturstyrelsen: Biblioteksrådet
Kirsten Boelt, Aalborg.
Suppleant: John Larsen, Odsherred
Lars Bornæs, Silkeborg
Suppleant: Michel Steen-Hansen, DB

Kulturstyrelsen: Fagudvalget for bibliotek.dk
Sara Jørgensen, Herning

Kulturstyrelsen: Kontaktudvalget for den digitale borger
Sara Jørgensen, Herning

Kulturstyrelsen: Følgegruppen for Bog- og litteraturpanel
Peter Høybye, Roskilde

Kulturstyrelsen: Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen for Folkebibliotek og pædagogiske læringscentre (RUC)
Valggruppe B:
Kirsten Boelt, Aalborg - Suppleant: Pia Friis, Kolding
Lone Knakkergaard, Vejle - Suppleant: Lone Hedelund, Aarhus
John Larsen, Odsherred - Suppleant: Kent Skov, Odense
Peter Høybye , Roskilde - Suppleant: Michel Steen-Hansen, DB

Danmarks Biblioteksforening

Vartov
Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog