Udvalg, fonde og priser

Udvalg
»
Kulturelt udvalg
» Lærings- og Digitaliseringsudvalget
» International arbejdsgruppe

Fonde
»
Danmarks Biblioteksforenings Fond

Priser
»
Læsernes Bogpris
» Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterprisudvalg
» R. Lysholt Hansens Bibliotekspris
 

Udvalg og lignende, hvor Danmarks Biblioteksforening udpeger repræsentanter

» Bibliotekernes Dialogforum
DB’s formand
DB’s direktør
DB er sekretariat for Biblioteksparaplyen

» EBLIDA. Bestyrelsen
Steen B. Andersen, DB & Aarhus, maj 2015-maj 2018
Suppleant: Dan Skjerning, Vejle

EBLIDA. Expertgruppen for professional  LIS education.
Carl Gustav Johannsen, IVA

Edvard Pedersens Biblioteksfond. Bestyrelsen
Valggruppe A:
DB’s formand Steen Bording Andersen (A), Aarhus
Udpegningen følger fondens fundats

Foreningen Norden - Repræsentantskabet
Valggruppe A:
Louise Colding Sørensen (A), Hillerød

Foreningen Norden – Uddannelsesudvalget
Valggruppe B:
Maria Frey Sjøblom, Aalborg

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)
Governing Board:

Knud Schulz, Aarhus

Public Libraries Section
Jakob Lærkes, Gladsaxe

Section of Libraries for Children and Young Adults
Søren Dahl, Odense

IVA Det Informationsvidenskabelige Akademi. Bruger- og aftagerudvalget ved Masteruddannelsen
Valggruppe B:
1 medlem

Kommunernes forening for pædagogiske læringscentre
DB’s formand Steen Bording Andersen (tilforordnet)
DB’s direktør Michel Steen-Hansen (tilforordnet)

Kulturministeriet: Kontaktudvalg for Det Danske Filminstitut
Valggruppe B:
1 repræsentant
Peter Høybye, Roskilde Bibliotekerne

Kulturministeriet: Statens Kunstråd. Repræsentantskabet
Valggruppe B:
Bente Nielsen, Guldborgsund. Periode 2011-2015.
Repræsenterer Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening

Læsernes Bogpris, nomineringskomite
Valggruppe B:
Maria Sjøblom, Aalborg

Nota. Overbygningsudvalget
Valggruppe B:
Jytte Bræmer, Fredericia (genvalgt)

Ordet Fanger
Valggruppe B:
Kirsten Boelt, Aalborg (genvalgt)

SDU. Bacheloruddannelse i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation. Følgegruppe
Pia Henriette Friis, Kolding

SDU. Aftagerpanel BA i bibliotekskundskab og videnskommunikation, BA informations- og  kommunikationsvidenskab og cand.it i webkommunikation.
Sara Jørgensen, Herning

Slots- og Kulturstyrelsen: Repræsentantskabet for Statens Kunstfond
Martin Lundsgaard-Leth, Ikast-Brande

Statens Kunstfond: Repræsentantskabet
Martin Lundsgaard-Leth, Ikast-Brande Bibliotek

Stipendiefonden: Bestyrelsen
Valggruppe B:
1 medlem

Slots- og Kulturstyrelsen: Biblioteksrådet
Kirsten Boelt, Aalborg.
Suppleant: Maria Frey Sjøblom, Aalborg
Jakob Lærkes, Gladsaxe
Suppleant: Thomas Angermann, Gentofte

Slots- og Kulturstyrelsen: Fagudvalget for bibliotek.dk
Sara Jørgensen, Herning

Slots- og Kulturstyrelsen: Kontaktudvalget for den digitale borger
Sara Jørgensen, Herning

Slots- og Kulturstyrelsen: Følgegruppen for Bog- og litteraturpanel
Peter Høybye, Roskilde

Slots- og Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes interaktion og Lånesamarbejde
Hanne Merete Sørensen, Sønderborg

Slots- og Kulturstyrelsen: Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen for Folkebibliotek og pædagogiske læringscentre (RUC)
Valggruppe B:
Maria Frey Sjøblom, Aalborg - Suppleant: Annette W. Godt, Allerød
Lars Bornæs , Silkeborg - Suppleant: Peter Høybye, Roskilde

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog