Usikker fremtid for E-bogen i Danmark

Det er med stor beklagelse, at Danmarks Biblioteksforening erfarer, at forhandlingerne mellem Forlæggerforeningen og eReolen er gået i hårdknude.

”Der er desværre ingen vindere i sagen, men kun tabere, nemlig borgerne, selvom vi i Danmarks Biblioteksforening mener, at e-bogen burde være en vindersag for alle!” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen og fortsætter:

”Kulturpolitisk har der i Danmarks altid været fokus på, at borgerne skal have adgang til bøger, fordi det udvikler videnssamfundet og er et grundlag for demokratiet. Det ændrer sig ikke ved at bøgerne digitaliseres. Det kulturpolitiske mål er der stadig, og jeg er sikker på, at kulturministeren også har det fokus, når han f.eks. indbyder os til at se på fremtidige biblioteksafgifter og måder at støtte kunstnerne på.”

Erfaringer fra udlandet har i flere år entydigt vist en stadig voksende efterspørgsel efter e-bøger. F.eks. har salget af e-bøger i USA nu overhalet salget af fysiske bøger. Desværre har forlagene i Danmark ikke rykket med helt den samme fart som den generelle udvikling på det digitale område, og derfor har bibliotekerne i Danmark presset på, og med eReolen bevist, at efterspørgslen efter digitale bøger også er kraftigt stigende i Danmark.

Bibliotekernes eReol har været en gevinst for både borgerne og forlagene, der har fået påvist et stort potentielt marked, ved at samarbejde med bibliotekerne om at stille produkterne – e-bøgerne – til rådighed for borgerne. Det samarbejde vil vi i bibliotekerne gerne udvikle i fællesskab.

At forhandlingerne om en fortsat aftale mellem Forlæggerforeningen og eReolen nu er brudt sammen skyldes grundlæggende, at det ikke har været muligt at finde en betalingsmodel, som alle kan få noget ud af. Bibliotekerne vil fortsat gerne betale for de e-bøger som borgerne låner gennem eReolen, som det er tilfældet i dag, hvor de i gennemsnit betaler ca. 15 kr. hver gang en borger låner en e-bog.

Bibliotekerne og eReolen er naturligvis helt på det rene med, at forfatterne fortsat skal have betaling for deres arbejde – sådan som de altid har fået, når bibliotekerne har lånt forfatternes værker ud, og som det også er tilfældet ved lån på eReolen.

”Med eReolen er der jo samtidig en helt enestående chance for at fange nye læsere, som f.eks. de digitalt indfødte, og dermed brede læsningen ud til en endnu større gruppe end i dag, ligesom der også er en oplagt mulighed for at få pustet liv i forlagenes voksende bagkatalog af litteratur, som vil kunne få et helt nyt liv i e-bogens verden” mener formand Vagn Ytte Larsen.

Danmarks Biblioteksforening mener, at bibliotekernes pionerindsats på e-bogsområdet har været afgørende for borgernes kendskab til og stadig mere naturlige omgang med e-bøger, og at denne indsats vil gøre det lettere for forlagene fremover at sælge e-bogen, både kommercielt og som begreb. Men det kræver, at den opnåede positive synergi mellem et innovativt forlagsmarked og eReolen i en velfungerende udgave fortsat udvikles.

Danmarks Biblioteksforening opfordrer derfor parterne til at sætte sig tilbage til forhandlingsbordet, og finde en løsning, som viser, at litteraturen også har en digital fremtid i Danmark.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog