Loven om biblioteker 100 år

Leder

Midt i det moderne danske demokratis største krise vedtog man for 100 år siden en bibliotekslov. Lige efter første verdenskrigs afslutning, midt mellem et flertal af danskere i Sønderjylland havde stemt sig ‘hjem’ til Danmark, og kongen en god måned senere afsatte regeringen ved et statskup, vedtog Folketinget landets første bibliotekslov. Men hvorfor nu det?

Folkebibliotekerne og Folkeoplysningen skaber fremtidens oplyste lokalsamfund

Pressemeddelelse

Demokratier verden over udfordres i disse år kraftigt på mange niveauer, hvad enten det er af russiske internet trolls, præsidenter der kaster om sig med beskyldninger om fake news, folk der rammes af shitstorms i ekkokamre eller bare helt almindelige mennesker, som mister troen på dagens nyheder. Med sådanne udfordringer bliver folkeoplysning og adgang til faktuel information, og dermed det enkelte menneskes evne til at gennemskue sandt og falsk, stadig vigtigere.  

Som man siger - i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med til at vise modersmålets mangfoldighed.

VOXPOP December 2019: Virkeligheden & Bibliotekerne 2020

Budgetter, formidling & læsning, skolesamarbejde og partnerskaber samt 'alt det andet'. Danmarks Biblioteker tager temperaturen på bibliotekernes budget og hverdag i 2020 sammen med biblioteks- cheferne fra Albertslund, Holbæk, Skanderborg, Skive, Svendborg og Tønder.

Vejen til 2000-loven. Biblioteket, loven & fællesskabet - artikelserie, 2

Hvorfor ser biblioteksloven ud som den gør? Og holder den?

Danmark har haft en bibliotekslov i 100 år, og den, vi har nu, blev vedtaget i 2000, men optakten lå flere år tidligere. 

Afgørende for 2000-lovens indhold er Betænkning 1347 fra 1997. Afgivet af et udvalg nedsat af kulturminister Jytte Hilden (A) i juni 1995: UBIS-Udvalget om Bibliotekerne i Informationssamfundet. Professor Rolf Hapel, medlem af UBIS, fortæller om tiden, afsættet, centrale diskussionspunkter og fokus. Og konkluderer i øvrigt: En revision af loven er på høje tid.

Vi skal stimulere børns lyst til at læse og lære, hvis de skal blive bedre

Leder

Så kom finanslov for 2020 på plads. Den ser fornuftig ud f.eks. når det gælder velfærd, miljø og klima. Særligt vil jeg her fremhæve annulleringen af omprioriteringsbidraget på kulturområdet, hvis akkumulerede nedskæringer de seneste par år mere eller mindre har tvunget kulturinstitutionerne i knæ. Det går fremad for kulturen, om end langsomt.

I Danmarks Biblioteksforening ser vi gerne opbakning til en større samlet indsats for læselyst, hvor der ifølge undersøgelser, og senest den ny Pisa, er store udfordringer.

Årets Klassiker 2019 er et værk og ikke et forfatterskab - "Det" af Inger Christensen

Sådan er det i år, og det er jo ikke fordi Inger Christensens samlede værk ikke fortjener fejring. Sommerfugledalen (1991) var f.eks. nationalt og internationalt med til at bringe Inger Christensen (1935-2009) i spil som nobelpristager.

Når "Det" selvstændigt fortjener at blive fejret i 50-året for udgivelsen, er det fordi værket på en særdeles original måde er et værk, der markerer et nybrud og bliver ved at afsløre nye sider og kalde på nye læsninger. Og så er værket en blivende inspiration for adskillige digteres arbejde med sprog og digtning.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog