Publikationer


Herunder ses de publikationer, som kan købes hos Danmarks Biblioteksforening.
Alle oplyste priser er excl. moms og administrationsgebyr, herunder forsendelse.

Bestilling sker ved at angive det ønskede antal under hver publikation, og derefter udfylde kontaktoplysninger, medlemsstatus og forsendelsesoplysninger nederst på siden.
Studerende DB-medlemmer kan købe 1 eksemplar til studenterpris, herefter betales ikke-medlems pris.

Spar forsendelsesomkostninger
Forsendelsesomkostninger (som for store/tunge bøger kan løbe op i 125 kr) kan spares ved selvafhentning af den eller de bestilte publikationer på DBs sekretariat. Afhentning skal ske mellem kl. 9 og 15 mandag til fredag. Betaling af de bestilte bøger sker pr. faktura (FIK-kort). Der tages ikke imod Dankort eller andre betalingskort. Har du spørgsmål, kontakt da venligst db@db.dk.

Biblioteket i tid og rum (2011)

Biblioteket i tid og rum. Af Nan DahlkildBogen fortæller udviklingshistorien om bibiotekernes arkitektur, indretning og formidling fra de første biblioteker frem til årtusindskiftets kulturhuse.
Med et stort billedmateriale dokumenterer og illustrerer bogen samtidig en visuel biblioteks- og videnshistorie.
Skrevet af Ph.D og mag.art Nan Dahlkild, lektor på Institut for Informationsstudier, KU.
 

Pris: DB-medlem: 100 kr. | Studerende DB-medlem: 80 kr. | Ikke DB-medlem: 160 kr.
Alle priser er excl. moms og forsendelse. Bliv DB-medlem.

.
Library Space (2009)

Library SpaceLibrary Space wants to stimulate a rethinking of library layout and construction - to position the public library as a visible and powerful asset of the 21st century knowledge society.

The book is aimed as a starting point for the building process, and as a practical handbook for all parties involved in preparing for a new or updated library.
Edited by Hellen Niegaard, Jens Lauridsen og Knud Schulz.

Price: DB-member: 120 Dkr. | Student DB-member: 60 Dkr. | Non DB-member: 180 Dkr.
All prices are excl. VAT and shipping. Become member of DB.

.
Biblioteksrummet (2008)

BiblioteksrummetBogen ønsker at inspirere til nytænkning omkring bibioteksindretning og -byggeri.

Den er tænkt som udgangspunkt for den lokale byggeproces og henvender sig til alle parter involveret i byggeriet af et nyt bibliotek: arkitekter og designere, politikere og andre beslutningstagere, bibliotekernes ledelse og medarbejdere.
Redigeret af Hellen Niegaard, Jens Lauridsen og Knud Schulz.

Pris: DB-medlem: 120 kr. | Studerende DB-medlem: 60 kr. | Ikke DB-medlem: 180 kr.
Alle priser er excl. moms og forsendelse. Bliv DB-medlem.

.
At forstå biblioteket (2008)

At forstå biblioteketBogen introducerer forskellige teoretiske betragtningsmåder og deres betydning for, hvordan man kan forstå bibliotekerne i det senmoderne videnssamfund. At forstå biblioteket er med sin hovedvægt på det introducerende og formidlende den første bog af sin art i nordisk regi.

Bogen henvender sig til interesserede i biblioteks- og informationsvidenskab, samt til andre med interesse for videns- og kulturformidling.
Skrevet af Jack Andersen, Henrik Jochumsen & Casper Hvenegaard Rasmussen.

Pris: DB-medlem: 80 kr. | Studerende DB-medlem: 40 kr. | Ikke DB-medlem: 120 kr.
Alle priser er excl. moms og forsendelse. Bliv DB-medlem.

.
All that ... and books too! (2008)

All that ... and books too!En rundrejse gennem amerikanske biblioteker. Mangfoldigheden i det amerikanske biblioteksbillede kan vi givetvis lære noget af i Norden.

Skrevet af Henrik Jochumsen & Casper Hvenegaard Rasmussen.

 

 

Pris: DB-medlem: 60 kr. | Studerende DB-medlem: 20 kr. | Ikke DB-medlem: 100 kr.
Alle priser er excl. moms og forsendelse. Bliv DB-medlem.

.
Det stærke folkebibliotek (2005)

Det stærke folkebibliotekDet stærke folkebibliotek er skrevet i anledning af Danmarks Biblioteksforenings 100 års jubilæum. Bogen beskriver udviklingen af et internationalt beundret og enestående dansk samarbejdende bibliotekssystem. Hovedvægten i bogen er lagt på de kræfter, som står bag bibliotekernes omfattende oplysnings- og kulturprojekt, i dybden og i bredden.

Skrevet af Martin Dyrbye, Jørgen Svane-Mikkelsen, Leif Lørring og Anders Ørum.

Pris: DB-medlem: 40 kr. | Studerende DB-medlem: 20 kr. | Ikke DB-medlem: 140 kr.
Alle priser er excl. moms og forsendelse. Bliv DB-medlem.

.
Det integrerede bibliotek (2005)

Det integrerede bibliotekIdeen med denne 'kogebog' er at fokusere på integrerede biblioteker som en mulig biblioteksvariant i lokalsamfundet. Vi har haft som formål at give andre billeder på det integrerede bibliotek end dem, man måske typisk forbinder med betegnelsen kombibibliotek.

Skrevet af Monica C. Madsen for Bibliotekarforbundet, Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Skolebibliotekarer og Kommunernes Skolebiblioteksforening.

Pris: DB-medlem: 60 kr. | Studerende DB-medlem: 20 kr. | Ikke DB-medlem: 100 kr.
Alle priser er excl. moms og forsendelse. Bliv DB-medlem.

.
Udfordringer og forandringer (2002)

Udfordringer og forandringerBogen er tænkt som en grundbog i moderne biblioteksledelse og biblioteksvirksomhed for undervisningen i relevante fag og kurser på bacheloruddannelsen, biblioteksassistentuddannelsen, Biblioteksskolens videreuddannelseslinjer og efteruddannelseskurser i øvrigt.

Bogen fungerer som en fleksibel grundbog, der kan anvendes på flere niveauer suppleret med andre bøger, artikler og cases.

Skrevet af Carl Gustav Johannsen og Niels Ole Pors.

Pris: DB-medlem: 80 kr. | Studerende DB-medlem: 40 kr. | Ikke DB-medlem: 140 kr.
Alle priser er excl. moms og forsendelse. Bliv DB-medlem.

.
Gør biblioteket en forskel? (2000)

Gør biblioteket en forskel?Bogen tager fat, hvor andre undesøgelser slutter. Med udgangspunkt i moderne livsstilsteori undersøger forfatterne befolkningens brug af biblioteket. De redefinerer forståelsen af biblioteksbrug og viser, hvordan den enkeltes behov, vaner og forudsætninger har betydning for biblioteksbrugen.

Bogen henvender sig til kulturformidlere og kulturpolitisk interesserede såvel som til bibliotekarer og politiskere.
Skrevet af Henrik Jochumsen & Casper Hvenegaard Rasmussen.

Pris: DB-medlem: 60 kr. | Studerende DB-medlem: 20 kr. | Ikke DB-medlem: 100 kr.
Alle priser er excl. moms og forsendelse. Bliv DB-medlem.

.
Bøger udelukkende til download (pdf-format, gratis)

Biblioteksbetjening af mennesker med ordblindhed
Den danske udgave af IFLA Guidelines for Library Services to Persons with Dyslexia – opdateret og revideret – hjælper biblioteker og andre til at skabe bedre vilkår for ordblinde.
Start evt. med at få et hurtigt overblik vha. denne checkliste over læsevanskeligheder.
Rapporten er udgivet i 2016 som pdf af Danmarks Biblioteksforening.
Download som pdf.

Bibliotek og borger
Denne rapport fra Danmarks Biblioteksforening er udarbejdet i samarbejde med Bibliotekschefforeningen, Kulturstyrelsen og konsulentfirmaet Knudsen Syd. Den indeholder samarbejdserfaringer mellem biblioteker og borgerservicecentre i kommunerne og gode råd til dem, der står og skal i gang. Publikationen er en ajourføring af den tidligere udgave fra 2010.
Download som pdf.

Børnene skal have lyst til os
I udviklingsprojektet om Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek, som artiklerne i denne publikation fortæller om, er udgangspunktet den anbefaling i rapporten, der sætter fokus på nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek.
Download som pdf.

Danmarks Biblioteker - DBs kulturmagasin
Udkommer 6 gange årligt.
Kontaktoplysninger

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog